“U bent mooi”

13 Mooie Mensen is ontstaan uit een foto project voor mantelzorgers en hun dierbaren met dementie. Door een ongedwongen foto reportage worden er samen bijzondere momenten gemaakt.  Om de mantelzorgers niet alleen een mooi moment te geven, ontstond het boek “13 mooie mensen en hun verdwenen woorden”. Dit boek is vóór Lees meer…

“Wij werken mee vanuit onze visie dat medische voeding een wezenlijk verschil maakt in het leven van patiënten.”

Dat voeding een belangrijke rol speelt in de gezondheid is algemeen bekend. Bij ziekte is het echter niet altijd mogelijk dagelijks voldoende, of de juiste voedingsstoffen in te nemen. Voedingstherapie als onderdeel van de totale behandeling is dan essentieel. Nutricia zet zich vanuit haar jarenlange expertise, én betrokkenheid bij patiënten Lees meer…

‘Betere ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten’.

Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband van zorginstellingen, welzijnsorganisaties en de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland in Noord-Kennemerland, West-Friesland en Kop van Noord-Holland. Met elkaar zetten wij ons in om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten in onze regio te verbeteren. Dat wordt Lees meer…

Omring draagt met persoonlijke en professionele zorg bij aan de kwaliteit van samen leven in West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en op Texel

Omring Al meer dan honderd jaar hebben wij onze wortels in West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en op Texel. Omringers zijn er voor volwassenen en ouderen die tijdelijk of blijvend te maken hebben met een minder goede gezondheid. Wij bieden persoonlijke en professionele zorg die past bij de klant en Lees meer…

Zorgverzekeraars investeren in samenwerking voor goede dementiezorg

Zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars hebben en nemen de verantwoordelijkheid om te sturen op kwalitatief goede en doelmatige dementiezorg. Zij investeren daarvoor in samenwerking met allerlei partijen: zorgaanbieders, patiëntenorganisaties (inclusief mantelzorgers) en de overheid. In Nederland zijn veel soorten samenwerkingsverbanden op het gebied van dementiezorg. Zorgverzekeraars willen toe naar inkoop van deze zorg Lees meer…

Specialisten ouderengeneeskunde zetten hun kennis en ervaring in voor patiënten met allerlei vormen van dementie, zowel in het verpleeghuis als bij mensen thuis.

Verenso Dementie is een hersenaandoening waarbij iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk wordt van de zorg van anderen. De belangrijkste en meest bekende oorzaak is de ziekte van Alzheimer. Specialisten ouderengeneeskunde zetten hun kennis en ervaring in voor patiënten met allerlei vormen van dementie, zowel in het verpleeghuis als bij mensen Lees meer…