Debby Gerritsen: ‘Ik zou graag zien dat het SPANkracht-pakket standaard in de tas van de casemanager zit’

Dementie op jonge leeftijd heeft ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven. Veel jonge mensen met dementie vinden het moeilijk om hun dagen zinvol in te vullen. Daarom is in 2015 het SPANkracht-pakket ontwikkeld: een praktisch hulpmiddel waarmee jonge thuiswonende mensen met dementie tot een zinvolle dagbesteding kunnen komen. Hoe effectief Lees meer…

Rolien de Jong: ‘Wij willen de continuïteit van zorg voor mensen met dementie, die worden opgenomen in het ziekenhuis, beter borgen’

Een acute opname in het ziekenhuis kan een groot risico vormen voor mensen met dementie. Daarom is het erg belangrijk dat alle betrokken zorgverleners goed met elkaar communiceren. Dat is echter nog niet altijd het geval. Wat is het effect van een vernieuwde manier van samenwerking en de introductie van Lees meer…

Liane den Haan: ‘Door gezamenlijk op te trekken met de leden van het Deltaplan Dementie, kunnen we veel meer voor elkaar krijgen’

ANBO, de invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland, is lid van het Deltaplan Dementie. ‘Wij willen ouderen en hun familie helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven leven. Beginnende dementie moet tijdig worden gesignaleerd en bij de zorg voor ouderen met dementie moet welbevinden en menswaardigheid voorop staan’, aldus Liane den Haan, Lees meer…

Dr. Betty Tijms: ‘Mijn ultieme droom is ontdekken of we de hersenen kunnen verbeteren en zo een buffer kunnen opbouwen tegen dementie’

Hoe staan hersengebieden met elkaar in verbinding en is deze hersenconnectiviteit een manier om het beloop van de ziekte van Alzheimer te kunnen voorspellen? Dr. Betty Tijms, psycholoog en neuro-informaticus bij het VUmc Alzheimercentrum, wil deze vragen beantwoorden met een door haarzelf ontwikkeld computerprogramma. Zij ontvangt hiervoor een fellowshipbeurs van ZonMw: Lees meer…

De leefomgeving van mensen met dementie: van opname en verblijf naar verhuizen en wonen

Datum bijeenkomst:  7 september 2016 Hoe bouwen we aan een stimulerende (fysieke) leefomgeving voor mensen met dementie? Deze vraag stond centraal tijdens de bijeenkomst ‘Bij wonen en welzijn’, die het Deltaplan Dementie in samenwerking met lidorganisatie Dementie-winkel.nl organiseerde. Zowel voor thuiswonende mensen met dementie als voor mensen met dementie in een zorginstelling, Lees meer…

Ineke van der Wal en Marijke Span: ‘Wij willen een duurzame verbinding realiseren tussen praktijk, onderwijs en onderzoek’

Voor Hogeschool Windesheim in Zwolle sluit het lidmaatschap van het Deltaplan Dementie naadloos aan bij de kracht van de hogeschool op het gebied van gezondheid en welzijn. ‘Met ons onderwijs en onderzoek willen we (toekomstige) professionals zodanig opleiden en nascholen dat ze mensen met dementie zoveel mogelijk ondersteunen om op hun eigen Lees meer…

Internationale onderscheiding voor prof. dr. Myrra Vernooij-Dassen

Prof. dr. Myrra Vernooij-Dassen is op 6 september jl. onderscheiden met de prestigieuze ‘International Psychogeriatric Association’s (IPA) Service to the Field of Psychogeriatrics Award’. Ze ontving de award tijdens de openingsceremonie van het internationale IPA-congres in San Francisco (Verenigde Staten).  Met de ‘Service to the Field of Psychogeriatrics Award’ erkent Lees meer…

Dr. Yael Reijmer: ‘Ik heb altijd gedacht dat cognitief verval een samenspel is tussen schade in verschillende hersengebieden’

Onze hersenen bestaan uit een complex netwerk van verbindingen, dat zorgt voor een goede overdracht van informatie tussen hersencellen. Dit is essentieel voor allerlei dagelijkse bezigheden zoals leren, koken of autorijden. Ouderen met de ziekte van Alzheimer hebben meer schade aan dit netwerk dan gezonde ouderen. Welke processen en factoren Lees meer…