Eerste 20 onderzoeksprojecten Memorabel starten baanbrekend onderzoek naar dementie

De eerste 20 gehonoreerde projecten van het ZonMw-onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel zijn tijdens het Jaarevent 2014 van het Deltaplan Dementie bekend gemaakt. De onderzoeksprojecten gaan uiterlijk eind dit jaar van start. De onderzoeksprojecten variëren van onderzoek naar oorzaken van dementie tot onderzoek dat leidt tot betere ondersteuning van de patiënt. Lees meer…

Rabobank steunt het Deltaplan

Afgelopen 11 september ondertekende Rien Nagel, lid raad van bestuur Rabobank, in Utrecht het lidmaatschap Coöperatie Deltaplan Dementie. Deltaplan Dementie is zeer verheugd over de aansluiting van Rabobank. Met haar lidmaatschap levert de Rabobank een waardevolle bijdrage aan de missie van Deltaplan Dementie. De bank en Deltaplan Dementie vinden elkaar Lees meer…