Memorabel

Samen met de overheid, gezondheidsfondsen, bedrijven en onderzoekers heeft het Deltaplan Dementie zich ingezet om zoveel mogelijk excellent onderzoek te realiseren en de Nederlandse onderzoeksinfrastructuur, die op onderdelen tot de wereldtop behoort, verder te versterken. Dit kreeg vorm in het programma Memorabel. Memorabel is het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van het Lees meer…

Jacomine de Lange: ‘We moeten kijken naar de behoefte van mensen vóór ze om hulp vragen’

Met een breed team van onderzoekers van het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en van TNO, zorgprofessionals en studenten volgt dr. Jacomine de Lange in haar onderzoek ‘Vitaal blijven en meedoen’ een jaar lang intensief 30 koppels, waarbij er een kampt met dementie en de partner mantelzorger is. Ze is benieuwd hoe Lees meer…

Prof. dr. Susan van Hooren: ‘Bij muziektherapie ligt de nadruk vooral op wat iemand met dementie nog wél kan’

Muziek maakt vrolijk, roept emoties en herinneringen op en brengt je in beweging. Muziektherapie wordt dan ook al jaren ingezet bij mensen met psychische klachten en gedragsproblemen. Maar kan muziektherapie ook probleemgedrag bij mensen met dementie in verpleeghuizen verminderen? Dat onderzoeken prof. dr. Susan van Hooren (Hoogleraar en Lector Kennisontwikkeling Lees meer…

Prof. dr. Arfan Ikram: ‘Ik ben er van overtuigd dat we over enkele jaren twee derde van het aantal gevallen van dementie kunnen voorkomen’

Een zoektocht naar een speld in de hooiberg. Zo zou je het BRIDGET-onderzoek van prof. dr. Arfan Ikram van het Erasmus MC kunnen omschrijven. Dat doet echter geen recht aan de enorme inspanningen van het wereldwijde consortium waarin onderzoekers uit zeven verschillende landen op zoek gaan naar nieuwe genen die dementie veroorzaken. Lees meer…

Dr. Sietske Sikkes: ‘Het is mijn missie om nieuwe manieren te zoeken zodat testen minder belastend zijn voor mensen met dementie’

Hoe kunnen we het verloop van de ziekte van Alzheimer beter in kaart brengen? Neuropsycholoog dr. Sietske Sikkes van het VUmc Alzheimercentrum ontwikkelt een meetinstrument dat zowel de relevante neuropsychologische functies als het functioneren in het dagelijks leven op een betrouwbare manier meet. Zo zal er in één oogopslag te zien zijn Lees meer…

Prof. dr. Erik Scherder: ‘Wij onderzoeken hoe we slim kunnen bewegen om onze kans op dementie te verkleinen’

Bewegen is goed voor ons brein. Zo blijkt uit verschillende bevolkingsonderzoeken dat mensen die veel bewegen, minder kans hebben op het ontwikkelen van dementie. Kunnen we deze kennis ook gebruiken om mensen met een hoog risico op dementie te beschermen? Een consortium van Nederlandse onderzoekers, onder leiding van hoogleraar klinische Lees meer…