“De zorg rondom dementie moet en kan beter!”

Gepubliceerd door Maria op

Alles voor betere zorg

CZ zet zich als zorgverzekeraar zonder winstoogmerk dagelijks in om zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Wij zien dat de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten beter kan. De komende jaren neemt het aantal mensen met dementie, en daarmee ook het aantal mantelzorgers toe. Wij willen dat al deze mensen in de toekomst kunnen blijven rekenen op goede zorg en begeleiding.

Daarom zijn wij vanaf het begin aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Wij geloven dat door onze krachten te bundelen met andere  organisaties wij kunnen bijdragen aan betere ondersteuning en zorg en daarmee de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen verbeteren.

Wij denken en werken actief mee aan de ontwikkeling en implementatie van landelijke verbeterplannen die versnippering in het zorgaanbod tegengaan en regionale verschillen wegnemen. Dit vertalen wij via onze zorginkoop naar concrete afspraken met zorgverleners in de regio.

Daarnaast ondersteunen wij mensen met dementie en hun mantelzorgers door het aanbieden van speciale producten en diensten die bijdragen aan het vergroten van kennis over dementie en het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. 

Naar de website

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *