Deltaplan Dementie neemt voortouw bij actieplan casemanagement dementie.

Gepubliceerd door Maria op

Patiënten met dementie en hun omgeving hebben grote waardering voor de steun en kennis die casemanagement hen biedt. Ook laat onderzoek zien dat – mits goed georganiseerd – casemanagement bij dementie kosteneffectief kan zijn. De constatering dat mensen op een wachtlijst staan voor casemanagement of dat de kwaliteit achteruit gaat, zijn dus zorgwekkend.

Op 15 juni waren, op uitnodiging van staatssecretaris Martin van Rijn, alle betrokken patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders aanwezig bij een bestuurlijk overleg over casemanagement bij dementie. Eensgezind onderschrijven zij het belang van goed casemanagement en de noodzaak actie te ondernemen om uit de negatieve spiraal te komen. Verzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en de overheid hebben afgesproken dat de achteruitgang van casemanagement bij dementie nu stopt.

Actieplan

Betrokken partijen hebben het Deltaplan Dementie gevraagd om het voortouw te nemen en een actieplan casemanagement op te stellen om uit de impasse te komen. Op 30 juni hebben de gezamenlijke partijen het concept actieplan besproken en uitgangspunten en bouwstenen vastgesteld. Partijen zijn het er over eens dat er iets moet gebeuren en dat er snel gezamenlijk stappen moeten worden gezet om casemanagement te behouden. Daarvoor is er op korte termijn rust nodig en herstel: mensen raken niet langer hun casemanagement kwijt en wachtlijsten worden weggewerkt. Dan volgt de opbouw. Partijen werken aan het gezamenlijke doel: casemanagement voor iedereen die daar recht op heeft volgens de normen van de zorgstandaard dementie. Partijen zijn het over eens dat echte verbetering lokaal moet gebeuren. Landelijk worden daarvoor kaders en handvatten aangereikt. Het actieplan beschrijft negen bouwstenen hoe dat te doen, welke doelen partijen willen bereiken en welke acties daarvoor op korte, middellange- en lange termijn nodig zijn. Uitgangspunt is de gezamenlijkheid. Het Deltaplan Dementie neemt de rol als ‘verbinder’ en zorgt in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de uitwerking. Op korte termijn wordt het actieplan voor casemanagement nader uitgewerkt waarna de aansluiting en inbedding in het 6-punten-plan zoals dat door het Deltaplan Dementie voor de verbetering van zorg en ondersteuning van mensen met dementie wordt ontwikkeld.

Klik hier voor het actieplan casemanagement

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *