Dr. Janke de Groot: ‘Deze zorginnovatie biedt mensen met dementie meer vrijheid, meer sociale contacten en meer beweging’

Gepubliceerd door Maria op

Mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen, kunnen vaak niet vrij naar buiten. Maar wat gebeurt er met de kwaliteit van leven als zij wél de vrijheid krijgen om te gaan en staan waar zij willen? Deze vraag staat centraal in een gezamenlijke studie van onderzoeksinstituut NIVEL, Universiteit Leiden, Stichting Maasduinen, ActiZ en Maastricht University. Projectleider dr. Janke de Groot, programmaleider kwaliteit en organisatie van zorg, vertelt er meer over.

Stel je voor: een verpleeghuis met honderdvijftig zorgappartementen rondom een eigen dorpshart: de kapel, die bestaat uit een combinatie van een ontmoetingsruimte, een café en een winkel. Ook zijn er kleine kerkdiensten. De kapel grenst aan een park van vier hectare met een visvijver, moestuinen, een boomgaard, een dierenweide en een natuurspeeltuin. Gesloten deuren, hekken of muren zijn er niet en iedereen is er welkom. Ook kunnen de bewoners van het verpleeghuis – waaronder mensen met dementie – zonder begeleiding naar buiten, zodat zij anderen kunnen ontmoeten. Klinkt als een utopie? Dat is het niet. Deze zomer start zorgorganisatie Stichting Maasduinen in Kaatsheuvel met de transformatie van de huidige locatie Vossenberg in een nieuw, innovatief zorgconcept: Park Vossenberg. De evaluatie van het project dat NIVEL en Universiteit Leiden uitvoeren, vloeit voort uit deze transformatie. Want wat is het effect van al deze veranderingen op het leven van bewoners, mantelzorgers, zorgpersoneel én inwoners van het dorp? De uitkomsten van deze evaluatie worden verspreid via branchevereniging ActiZ.

Vrijheid vs. veiligheid

De verbouwing van de kapel tot een multifunctionele ontmoetingsruimte is inmiddels gestart en ook in het aangrenzende park worden de eerste werkzaamheden uitgevoerd. De verwachting is dat de eerste groep bewoners eind 2019 hun nieuwe appartement (met voor iedereen een eigen voordeur) kan betrekken. Ondertussen wordt op Park Vossenberg alvast geoefend met het gebruik van verschillende technologische hulpmiddelen, zoals sensoren en gps-zenders. Want die zijn straks nodig om de veiligheid van de bewoners zoveel mogelijk te kunnen garanderen. Het zorgpersoneel zal daardoor op een andere manier moeten werken. ‘Mensen met dementie vormen een kwetsbare doelgroep. Om vrijheid te geven en tegelijkertijd veiligheid te bieden, moet je een zorgvuldige afweging maken over wat een aanvaardbaar risico is. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat mensen die meer gaan bewegen, meer risico lopen om te vallen. Maar andersom kan ook: als mensen meer bewegen, vallen ze minder’, legt De Groot uit. ‘In het ontwerp voor Park Vossenberg is zoveel mogelijk rekening gehouden met het samenbrengen van vrijheid en veiligheid. Rond het park worden natuurlijke omheiningen aangebracht met paden in cirkels en duidelijke bewegwijzering. Echt anders dan andere projecten is dat bewoners – in overleg met familie – buiten het park mogen komen. Ook hierbij wordt gekeken naar de veiligheid, door gebruik te maken van sensoren, gps-zenders en persoonlijke alarmering. Met de data uit deze sensoren en gps-zenders, gecombineerd met kwalitatieve interviews en observaties, kunnen wij onderzoeken hoe vaak de bewoners naar buiten gaan, hoe lang ze buiten blijven en hoeveel ze bewegen, maar vooral of ze zich daardoor beter gaan voelen’, aldus De Groot.

Sociale cohesie

Ook wordt gekeken of de transformatie van Park Vossenberg leidt tot meer ontmoetingen tussen bewoners met dementie en mensen uit het dorp. Hiervoor worden de data van bewoners gecombineerd met de data van bezoekers aan het park, veelal inwoners van Kaatsheuvel. Deze data worden verzameld – uiteraard met toestemming – aan de hand van mobiele telefoongegevens, aangevuld met gegevens uit vragenlijsten. De Groot: ‘Ik ben heel benieuwd in hoeverre bewoners en bezoekers met elkaar in contact komen, bijvoorbeeld door een gesprekje op een bankje in het park of in het café. En of aan de hand van deze ontmoetingen het sociaal welzijn van bewoners toeneemt en het beeld over dementie verandert.’ De potentie voor succes is er, want het draagvlak voor het nieuwe zorgconcept blijkt groot onder de verschillende betrokkenen. De Groot: ‘Voordat de plannen concreet zijn uitgewerkt, is Stichting Maasduinen in gesprek gegaan met de bewoners, de mantelzorgers, het zorgpersoneel en de gemeenschap. Ook over de locatie is goed nagedacht. Kaatsheuvel is een hechte gemeenschap, waarin de meeste mensen elkaar kennen. Een ideale plek om een project als dit uit te voeren.’ Hoewel het nog even duurt voor de resultaten bekend worden, zijn de partijen die aan dit onderzoek meewerken optimistisch. De Groot: ‘We willen mensen met dementie in een verpleeghuis zo lang mogelijk een goed leven kunnen bieden. Dit zorgconcept biedt mensen met dementie meer handelingsvrijheid, meer sociale interactie en meer betekenisvolle beweging. Bovendien brengt het mensen met dementie weer terug in de samenleving: ze kunnen in de buitenlucht wandelen en anderen ontmoeten wanneer zij dat willen. Dat is een prachtige zorginnovatie waar wij graag een bijdrage aan leveren.’

Projectleider: Dr. J.F. de Groot, NIVEL

Samenwerkende partijen: NIVEL, ActiZ, Stichting Maasduinen, Universiteit Leiden, Maastricht University

Kim Hoeks, bestuurssecretaris Stichting Maasduinen:

‘Op Park Vossenberg kunnen wij het ideaalplaatje van onze visie als zorgorganisatie neerzetten: een open woon- en leefomgeving in het hart van de gemeenschap. Hoewel de meeste betrokkenen erg enthousiast zijn, merken we ook dat sommige mensen huiverig zijn voor de nieuwe situatie. Er kan immers van alles gebeuren als iemand met dementie zonder begeleiding het park of het dorp inloopt. De overgang naar een nieuwe manier van werken vraagt dan ook veel tijd en begeleiding en daar gaan we tijdens de verbouwing al mee aan de slag. Hoewel deze manier van wonen en leven wellicht niet voor iedereen geschikt zal zijn, verwachten wij dat het wel degelijk een meerwaarde biedt voor bewoners, personeel, familie en inwoners van Kaatsheuvel. Wij willen dat mensen met dementie weer een onderdeel van de samenleving zijn. Hoe fijn zou het zijn als je op één van de moeilijkste momenten in je leven kan verhuizen naar een fijne, rustige plek waar je nog kan genieten van de kleine dingen? En waar er verbondenheid is met het dorp waar je vandaan komt? Dit onderzoek zal onder meer uitwijzen wat het effect is van meer bewegingsruimte op de kwaliteit van leven van ouderen met dementie en op de inbedding van dementiezorg in de maatschappij.’


Het gezicht van dementieonderzoek

ZonMw en Deltaplan Dementie geven de projecten van onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel een gezicht door de projectleiders aan het woord te laten. Zij vertellen over hun ambities, te verwachten resultaten en samenwerkingsverband. Wat draagt hun onderzoek bij aan de doelen van het Deltaplan Dementie. Het voorkomen en genezen van dementie, betere dementiezorg én een dementievriendelijke samenleving. Dit is de zes-en-twintigste publicatie in deze reeks.

Lees ook publicatie 1: ‘Zorg op maat voor jonge mensen met dementie’  n.a.v. interview met Christian Bakker.

Lees ook publicatie 2: ‘Een vroege diagnose geeft de patiënt invloed op de behandeling en levenskwaliteit’ n.a.v. interview met Alle Meije Wink.

Lees ook publicatie 3: ‘We moeten kijken naar de behoefte van mensen vóór ze om hulp vragen’ n.a.v. interview met Jacomine de Lange.

Lees ook publicatie 4: ‘Ons doel: de hersenen resistent maken voor Alzheimer’ n.a.v. interview met Helmut Kessels.

Lees ook publicatie 5: ‘Een op de tien vijftigjarigen heeft Alzheimer-eiwitten in de hersenen’ n.a.v. interview met Pieter Jelle Visser.

Lees ook publicatie 6: ‘Hospital@Home doet recht aan de wensen en noden van kwetsbare ouderen met dementie’ n.a.v. interview met Sophia de Rooij.

Lees ook publicatie 7: ‘Ook mensen met dementie willen van waarde zijn voor anderen’ n.a.v. interview met Myrra Vernooij-Dassen.

Lees ook publicatie 8: ‘Ons onderzoek helpt artsen bij de keuze voor diagnostische tests en het vertalen van de resultaten naar de patiënt’ n.a.v. interview met Wiesje van der Flier.

Lees ook publicatie 9: ‘Het zou spectaculair zijn als we specifieke vormen van dementie kunnen behandelen’ n.a.v. interview met Maarten Titulaer.

Lees ook publicatie 10: ‘Als psycholoog zie ik dagelijks jonge mensen met dementie worstelen met vragen en problemen. Daar wil ik als onderzoeker graag oplossingen voor vinden’ n.a.v. interview met Marjolein de Vugt.

Lees ook publicatie 11: ‘Wij onderzoeken hoe we slim kunnen bewegen om onze kans op dementie te verkleinen’ n.a.v. interview met Prof. dr. Erik Scherder.

Lees ook publicatie 12: ‘Into D’mentia laat mantelzorgers nadenken over veranderingen in gedrag en emoties en hoe daarmee om te gaan’ n.a.v. interview met Margriet Sitskoorn en Ruth Mark.

Lees ook publicatie 13:  ‘Ik heb altijd gedacht dat cognitief verval een samenspel is tussen schade in verschillende hersengebieden’ n.a.v. interview met Yael Reijmer.

Lees ook publicatie 14: ‘Mijn ultieme droom is ontdekken of we de hersenen kunnen verbeteren en zo een buffer kunnen opbouwen tegen dementie’ n.a.v. interview met dr. Betty Tijms.

Lees ook publicatie 15; ‘Wij willen de continuïteit van zorg voor mensen met dementie, die worden opgenomen in het ziekenhuis, beter borgen’ n.a.v. interview met Rolien de Jong.

Lees ook publicatie 16: ‘Ik zou graag zien dat het SPANkracht-pakket standaard in de tas van de casemanager zit’ n.a.v. interview met Debby Gerritsen. 

Lees ook publicatie 17: ‘Het is belangrijk om als onderzoeker andere wegen in te slaan en nieuwe hypothesen te testen om Alzheimer te kunnen stoppen’ n.a.v. interview met Pilar Martinez.

Lees ook publicatie 18: ‘Het is mijn missie om nieuwe manieren te zoeken zodat testen minder belastend zijn voor mensen met dementie’ n.a.v. interview met Sietske Sikkes. 

Lees ook publicatie 19: ‘De mogelijkheden voor groene initiatieven in de stad voor mensen met dementie liggen voor het oprapen’ n.a.v. interview met Dr. Lenneke Vaandrager.

Lees ook publicatie 20; ‘We doen ontzettend veel nieuwe kennis op en toch blijft dementie een ongrijpbare hersenziekte‘ n.a.v. interview met dr. ir. Marcel Verbeek.

Lees ook publicatie 21; ‘Ik ben er van overtuigd dat we over enkele jaren twee derde van het aantal gevallen van dementie kunnen voorkomen’ n.a.v. interview met Prof. dr. Arfan Ikram.

Lees ook publicatie 22; ‘De kennis en ervaring van oud-mantelzorgers van mensen met dementie is goud waard’ n.a.v. interview met Dr. ir. Marjolein van der Marck.

Lees ook publicatie 23; ‘Als het ons lukt een medicijncocktail naar de hersenen te loodsen, dan heeft deze aanpak veel potentie’ n.a.v. interview met Dr. Kerensa Broersen.

Lees ook publicatie 24; ‘Ik heb het gevoel dat we de laatste tijd grote stappen in de goede richting zetten’ n.a.v. interview met Prof. dr. Erik Boddeke en Prof. dr. Elly Hol.

Lees ook publicatie 25; ‘Bij muziektherapie ligt de nadruk vooral op wat iemand met dementie nog wél kan’ n.a.v. interview met Prof. dr. Susan van Hooren.

Klik hier voor de website van Memorabel

Categorieën: Onderzoeken

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *