Eerste 20 onderzoeksprojecten Memorabel starten baanbrekend onderzoek naar dementie

Gepubliceerd door Maria op

De eerste 20 gehonoreerde projecten van het ZonMw-onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel zijn tijdens het Jaarevent 2014 van het Deltaplan Dementie bekend gemaakt. De onderzoeksprojecten gaan uiterlijk eind dit jaar van start.

De onderzoeksprojecten variëren van onderzoek naar oorzaken van dementie tot onderzoek dat leidt tot betere ondersteuning van de patiënt. Patiënten en mantelzorgers zijn inhoudelijk betrokken bij de projecten. Alzheimer Nederland, de Hersenstichting en diverse private partijen leveren een financiële bijdrage aan een aantal van de gehonoreerde projecten. Deze eerste subsidieronde is uitgevoerd in samenwerking met het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie, NIHC.

Breed

De onderzoeksprojecten vertegenwoordigen een breed spectrum aan onderwerpen, typen onderzoek en belanghebbenden. Alle vier de onderzoeksthema’s van het programma worden bestreken: 1. oorsprong en mechanisme van dementie, 2. diagnostiek, 3. behandeling en preventie en 4. doelmatige zorg en ondersteuning.

Op diverse invalshoeken zijn wetenschappelijke doorbraken te verwachten.

Er starten onderzoeken naar de ziekte van Alzheimer, maar ook naar zeldzamer vormen van dementie, zoals Lewy Body. Het soort onderzoek varieert van genetisch, tot translationeel en toegepast onderzoek in het verpleeghuis en de thuissituatie. Het onderzoek is gericht op patiënten, maar ook op naasten en mantelzorgers. De verwachte resultaten hebben waarde voor zorgverleners in de care en cure, beleidsmakers, verzekeraars en bedrijven.

In totaal is ruim 21 miljoen euro uitgezet, inclusief bijdragen van instellingen en bedrijven.

  • De onderzoeksprojecten die starten
  • De gebundelde projecten: publicatie Dementie in onderzoek
Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *