Else Bos: ‘Dementie raakt onze hele achterban’

Gepubliceerd door Maria op

Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM kiest vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid bewust voor focus op het onderwerp dementie. Vooral de dementievriendelijke samenleving is een belangrijk speerpunt. Else Bos, CEO van PGGM: ‘Dementie gaat iedereen aan, maar is in de samenleving een nog onderbelicht thema. Met onze 1400 medewerkers en 698.000 leden zetten we het op de agenda.’

Toen PGGM in 2008 van een pensioenfonds veranderde in een pensioenuitvoeringsorganisatie die werkt voor pensioenfondsen, werd het sponsorbeleid onder de loep genomen. Bos: ‘De sponsoring was tot dat moment versnipperd en niet verbonden aan een groter thema. We wilden gaan voor een onderwerp, waarmee we ons als organisatie verbonden voelen, een thema dat staat voor wie we zijn en onze plek in de maatschappij vertegenwoordigt.’ In het onderwerp dementie viel alles samen. ‘Onder onze leden zijn patiënten, maar ook de mantelzorgers en professionele zorgverleners. In de maatschappij is dementie nog steeds een onderbelicht thema. In aandacht, maar ook in financiële ondersteuning. We besloten het onderwerp dementie te omarmen.’

De kracht van samen

Al bij de oprichting van het Deltaplan Dementie maakte PGGM zich er hard voor om het speerpunt van de dementievriendelijk samenleving, de zorg voor de patiënt van nu, op de agenda te krijgen. ‘Natuurlijk is onderzoek belangrijk, maar vergeet de mensen die er nu of op korte termijn mee te maken hebben niet. Daarin kunnen wij als organisatie veel betekenen.’ Ook bij de huidige invulling van het programma is PGGM nauw betrokken. Frido Kraanen, directeur Coöperatie en Duurzaamheid van PGGM, zit in het bestuur van Deltaplan Dementie. ‘In onze achterban hebben veel mensen te maken met dementie. Onder onze leden, werkend in de zorg, maar ook vaak mantelzorger, is het een bekend onderwerp. Zij zijn een bron van informatie over de huidige werking van de participatiesamenleving. Informatie die wij concreet kunnen vertalen naar speerpunten in het Deltaplan Dementie.’

Frido Kraanen
Vanuit die visie brengt PGGM sinds 2013 ook jaarlijks via een enquête in beeld hoe mantelzorgers in dementie deze zorg ervaren. De resultaten zorgden voor een Algemeen Overleg over het onderwerp mantelzorg in de Tweede Kamer. ‘Dat geeft aan: als we het samen zeggen, worden we gehoord. We willen een vereniging zijn die mensen met elkaar verbindt. Dat we vanuit onze activiteiten als organisatie veel weten over investeren en rendement, is een toegevoegde waarde. We werken met geld, maar het draait om mensen.’ 

Bewustwording onder personeel

Voor de medewerkers van PGGM was het best even wennen, de aandacht vanuit het bedrijf voor dementie. Vooral jongere werknemers vroegen zich dit af. Bos: ‘Dementie wordt nog altijd makkelijk verbonden aan de oude dag. Ouderen vormen vanuit onze achtergrond als pensioenfonds een grote groep waarvoor we werken, dus die link is snel gelegd. Tegelijk gaat dementie iedereen aan, want mensen met dementie hebben kinderen, buren en professionele hulpverleners die voor ze zorgen.’ 

Om bij alle collega’s het bewustzijn over de ernst van dementie te creëren, organiseerde PGGM een interne Week van de Dementie. ‘We hebben de container Into D’mentia voor de deur gezet. Daarin ervaren gezonde mensen de verwarring, onzekerheid, desoriëntatie en andere gevoelens die mensen met dementie dagelijks hebben. Dat werkte. Twee keer stond onze hal vol met medewerkers die deelnamen aan een Spinning Marathon, waarmee ze zo’n €80.000 ophaalden voor onderzoek. Daarbij kwam een wetenschapper vertellen wat er met het geld gedaan wordt. Heel concreet. We zien dat het op die manier werkt. Er kwamen hele enthousiaste reacties op.’ Medewerkers kunnen verder aangeven of ze per maand enkele euro’s van hun salaris willen doneren aan dementieonderzoek. Tot nu toe doen veertig collega’s eraan mee en PGGM verdubbelt het bedrag. Daarnaast gaat de opbrengst van afgeschreven computerapparatuur naar Alzheimer Nederland en doneren collega’s bij gelegenheden als jubilea vaak een bedrag voor ons goede doel.’

Betekenis in de leegte

Bos noemt zichzelf een geluksvogel, omdat ze in haar directe persoonlijke omgeving niet te maken heeft (gehad) met dementie. Ze zag bij een goede vriendin hoe heftig de ziekte ingreep bij haar moeder. ‘Het was op haar begrafenis indrukwekkend om te zien hoe groot de behoefte was om het beeld te verankeren van wie deze vrouw was voor de dementie intrad. Ik realiseer me dat er elke dag mensen zijn die dat moeilijke moment beleven, waarop je constateert: de zorg thuis regelen gaat niet meer, we gaan naar het verpleeghuis. Dat is een intensief traject. Het overheidsbeleid richt zich erop mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten blijven wonen. Wij willen als PGGM betekenis hebben op het kruisvlak van dementie en mantelzorg.’

Lees ook:

interview met Ruud Dirkse, directeur DAZ

interview met Jan Vuister, directeur Geriant

interview met Gea Broekema, directeur Alzheimer Nederland

interview met Pauline Meurs, voorzitter Deltaplan Dementie

interview met Rien Nagel, lid raad van bestuur Rabobank

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *