“Ik geloof in een aanpak waarin we samen, ieder vanuit zijn eigen rol, de samenleving dementievriendelijk maken. Dat is de reden dat Den Haag als één van de eerste gemeenten lid is geworden van het Deltaplan Dementie. In deze coöperatie bundelen de leden de krachten om kennis te delen en samen te werken aan een betere dementiezorg.” (wethouder Karsten Klein, gemeente Den Haag)

Gepubliceerd door Maria op

Op naar dementievriendelijke Haagse wijken!

Wie zijn wij?

Gemeente Den Haag realiseert zich, dat dementie de komende jaren in toenemende mate een rol gaat spelen in de samenleving. Op dit moment wonen in Den Haag zo’n 7.000 mensen met dementie. Naar verwachting is dit aantal in 2040 13.000. Hierdoor neemt ook de vraag naar informele en formele zorg behoorlijk toe. 

Ons doel

Den Haag heeft de ambitie om dé Europese stad te zijn waar je prettig en waardig oud kunt worden. Het betekent dat wij investeren in het welbevinden en de waardigheid van ouderen.
Met het actieprogramma ‘Den Haag, seniorvriendelijke stad’ willen wij, samen met de ouderen zelf en andere initiatiefnemers, bereiken dat oudere inwoners actief en vitaal blijven, zich minder eenzaam voelen en in een veilige omgeving kunnen wonen met toegankelijke en passende voorzieningen. Het stimuleren van vitaliteit zien wij als belangrijke voorwaarde om ouderen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.
Wij vinden het belangrijk dat de ouderen zelf aangeven wat hen helpt vitaal te blijven en dat zij ook zelf invulling geven aan initiatieven. Op die manier dragen zij zelf bij aan de seniorvriendelijke stad en daar helpen wij hen graag bij. 
Als het gaat om dementie willen wij een samenleving creëren, waarin de persoon met dementie voorop staat en niet zijn ziekte. Door het ontwikkelen van dementievriendelijke wijken willen wij het (zelf)vertrouwen bij mensen met dementie vergroten en hun onafhankelijkheid stimuleren.

Onze actiepunten

Wij werken de komende jaren aan laagdrempelige centra voor ontmoeting in Den Haag. Hier kunnen kwetsbare inwoners én hun mantelzorgers terecht voor gezelligheid en ontmoeting, hulp en advies. Mantelzorgers kunnen hier ook terecht voor een luisterend oor. Daarnaast willen wij samen met onze netwerkpartners werken aan dementievriendelijke wijken, met onder meer aandacht voor het vergroten van het bewustzijn over dementie bij de mensen in de stad, het blijven betrekken van mensen met dementie bij sociale activiteiten, maar ook de inrichting van de openbare ruimte. Zo kan het gebruik van herkenningspunten mensen met dementie helpen zich beter te oriënteren.

foto: Wethouder Karsten Klein en Philip Scheltens, vice-voorzitter Deltaplan Dementie, ondertekenen het lidmaatschap Deltaplan Dementie op 13 juni

Naar de website

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *