Geslaagd Jaarevent Deltaplan Dementie 2015

Gepubliceerd door Maria op

Datum bijeenkomst: 

14 oktober 2015

Woensdag 14 oktober vond in de Rijtuigenloods in Amersfoort voor de tweede keer het Jaarevent van het Deltaplan Dementie plaats. Zo’n 250 bezoekers, afkomstig uit de zorg, de medische wereld, de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid ontmoetten en inspireerden elkaar. Leden van het Deltaplan Dementie en belangstellenden bespraken hun ervaringen en deelden hun ambities. 

Wat is er bereikt, ruim een jaar na de lancering van het Deltaplan Dementie? En waar zetten we ons het komende jaar voor in? Hoe betrekken we daar de leden bij? Dat zijn de centrale vragen tijdens het Jaarevent, op prikkelende wijze gepresenteerd door oud NOS-presentatrice Aldith Hunkar. 

Plenair programma

Theatermaker Kees van der Zwaard trapt af en krijgt de zaal muisstil met een korte monoloog waarbij hij in de huid kruipt van iemand met dementie. …Daar gaat het wel om. Dat je hem haalt. Die test. Als het er niet om ging zouden ze je niet testen. Ik ben niet gek.” 
Marijke Vos, de nieuwe bestuursvoorzitter van Deltaplan Dementie, opent het event met een persoonlijke en inspirerende speech. In reactie op de intro refereert ze aan haar eigen moeder, die dementie had. De avond voor haar afspraak met de geriater oefende haar moeder altijd fanatiek het klokkijken, zodat ze zeker voor de klokkentest slaagde. Marijke Vos vertelt blij te zijn dat ze zich als voorzitter kan inzetten voor het Deltaplan Dementie. Ze benadrukt nog eens de kracht van de samenwerking die het Deltaplan nastreeft. De power zit in het gezamenlijk op de agenda zetten van dementie. Met elkaar moeten we de schouders eronder zetten, een beweging maken. Spreek ons aan als u wensen heeft. Samen maken we het Deltaplan Dementie tot een succes’

Iris Sommer, commissievoorzitter van onderzoeksprogramma Memorabel, en Edvard Beem, portefeuillehouder onderzoek in het Deltaplan Dementie bestuur, praten de aanwezigen bij over de onderzoeken die er het afgelopen jaar in het kader van het Deltaplan Dementie gerealiseerd zijn. Zij benadrukken dat in alle onderzoeken de resultaten meteen worden doorgevoerd in de dagelijkse praktijk en laten enkele onderzoekers in de zaal aan het woord ter illustratie. Sommer onderstreept nog eens het unieke karakter van het onderzoeksprogramma: zo groot in omvang en breed in opzet. In de Europese Unie is dat volgens haar niet onopgemerkt gebleven. ‘Dementie-onderzoek is een van de paradepaardjes in het voorzitterschap van Nederland in de EU het volgend voorjaar.’ Zij spreekt haar hoop uit voor een verlenging van het Memorabel-programma met nog eens vier jaar. De bal ligt op de stip, hij moet er alleen nog ingeschoten worden.’
Als tweede spreker betreedt Robbert Huijsman het podium. Ook hij is onder de indruk van het optreden van theatermaker Kees van der Zwaard. Ook hem raakt dit persoonlijk. ‘Je weet weer voorvoor je het doet’. Huijsman maakt zich als bestuurslid van het Deltaplan Dementie sterk voor de tweede pijler van het plan: het verbeteren van zorg enondersteuning voor mensen met dementie. Het afgelopen jaar is hier hard aan getrokken maar schiet het door alle complexiteit en invalshoeken niet echt op. ‘Wachten we op geld, of gaan we beginnen en zien we wel of er geld komt?’ Huijsman gaat voor dat laatste. ‘Er zijn teveel mensen die tobben met dementie.’ Huijsman spreekt de ambitie uit dat in 2018 iedereen in Nederland werkt volgens de Zorgstandaard. De Dementiebrief van Van Rijn aan de Tweede Kamer, waarin de staatssecretaris zijn steun toezegt aan het Deltaplan Dementie, stemt hem blij. De kunst is om nu met elkaar te beginnen. 
Marco Blom, is binnen Deltaplan Dementie bestuur verantwoordelijk voor pijler 3: eendementievriendelijke samenleving. Samen met Rob Wolvekamp (PGGM en projectleider van ‘Dementievrienden’) zet hij de plannen voor volgend jaar uiteen. Julie Meerveld (Alzheimer Nederland en eveneens projectleider ‘Dementievrienden’ ) wordt op het podium uitgenodigd om de campagne ‘Dementievrienden’ toe te lichten die het volgend jaar zal starten. Doel is om een miljoen mensen te bereiken, kennis en begrip over dementie bij te brengen én te activeren om met elkaar te zorgen dat mensen met dementie zich geaccepteerd, gesteund en betrokken voelen. Wolvekamp benadrukt het belang om voor het mobiliteitsprobleem van mensen met dementie een oplossing te vinden. Hij nodigt iedereen uit om mee te doen met Brain-waves, een initiatief om hier met elkaar aan te werken.

Uitwisselen van ideeën

Tijdens het daarop volgende workshopprogramma is het tijd voor de deelnemers om zelf aan de slag te gaan. Een breed aanbod van 12 workshops biedt daartoe alle gelegenheid. Met de Global Young Leaders in Dementia, jonge onderzoekers die in Europees verband gevraagd zijn om te adviseren, vindt een brainstorm plaats over de inrichting van het wetenschappelijk onderzoek. En ook bij de workshops van ZonMw en ISAO staat de prioritering van onderzoeksvragen centraal. Maar ook zijn er workshops over de inzet van CareClowns, muziektherapie, improvisatietechnieken en DemenTalent. Hoe kan dit alles bij de ondersteuning van mensen met dementie helpen en hoe behouden mensen hun eigenwaarde. Ook voor de inrichting van zorg kan men bij verschillende workshops terecht. Wat kunnen we bijvoorbeeld leren van Tinz, het dementienetwerk in Friesland? Of hoe passen dementie en kwetsbare ouderen samen in een zorgprogramma? In twee workshops worden ideeën gedeeld en verzameld over de inrichting van de dementievriendelijke samenleving.
Al met al dus een zeer levendig en dynamisch programma, waaraan de informatiemarkt -waar diverse leden van het Deltaplan Dementie zich presenteren en druk in gesprek zijn met de bezoekers- verder bijdraagt.

Vol energie en met hoop naar de toekomst

Voor wie de oprichting van het Deltaplan Dementie gevolgd heeft en de ontwikkelingen wat betreft dementie in Nederland bijhoudt, is een verandering voelbaar. De ledengroei die het Deltaplan Dementie doormaakt, en die duidelijk zichtbaar is in de vele en gevarieerde stands op de informatiemarkt, zorgt voor energie en dynamiek. Er is trots, over de tot nu toe gerealiseerde Memorabel-onderzoeken bijvoorbeeld. Over de regionale en lokale succesvolle initiatieven die er al zijn opgezet. Er is ook discussie. Over of er niet te veel gepraat en overlegd wordt, er niet meer gedáán moet worden. Over het wetenschappelijk onderzoek: waar moet de nadruk op liggen? Maar vooral opvallend aanwezig tijdens het event, is het gevoel dat er iets gebéurt. Eén ding hebben de bezoekers van het jaarevent gemeen: ze zijn begáán met het onderwerp dementie. En dat is merkbaar tijdens de presentaties, workshops en diverse netwerkmomenten. Het Deltaplan Dementie als platform voor organisaties met een hart voor dementie groeit en voorziet in een duidelijke behoefte om met elkaar het verschil te maken. 


Bezoeker Leen Sneeuw, zelf Alzheimerpatiënt en werkzaam als vrijwilliger bij DemenTalent, vindt het fantastisch wat er vandaag gebeurt in de Rijtuigenloods. ‘Als mensen horen dat ik Alzheimer heb, moet ik altijd uitleggen dat ik nog best bruikbaar ben en niet de hele dag op bed lig. Ja, ik heb hulp nodig, maar er zit nog heel veel tussen de diagnose en het levenseinde. Ik hoop dat alles wat ik hier vandaag hoor eraan bijdraagt dat mensen ook gaan kijken naar de mogelijkheden die mensen met dementie nog hebben. De geluiden die ik hier hoor, stemmen hoopvol.’


Op donderdag 5 november organiseert het Deltaplan Dementie de themabijeenkomst Dementiezorg, hoe ver is Friesland in samenwerking met lidorganisatie TinZ. 

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *