Gertjan van Rossum: ‘Mantelzorg? Je hoeft het niet alleen te doen’

Gepubliceerd door Maria op

Mensen die hulp bieden, vragen of organiseren voor een ander vinden elkaar op WeHelpen.nl. We praten met directeur Gertjan van Rossum over elkaar een helpende hand bieden in een samenleving die in toenemende mate met dementie te maken krijgt. ‘WeHelpen.nl is het bewijs dat er altijd mensen in de buurt zijn die iets kunnen en willen doen.’

WeHelpen.nl begon bij Coen van der Steeg, Maaike Schnabel en Arjan in ‘t Veld. Coen en Maaike vonden elkaar op social media toen ze beide aan het revalideren waren. ‘Ze zochten naar een manier  om binnen hun eigen mogelijkheden een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Coen bedacht dat hij zijn dagelijkse wandeling in het park ook zou kunnen combineren met iets nuttigs, bijvoorbeeld het uitlaten van iemands hond’, vertelt Van Rossum. ‘Maar hoe vind je iemand die deze hulp nodig heeft? Zo ontstond het idee voor WeHelpen.nl, een online marktplaats van vraag en aanbod. Je biedt aan wat je leuk vindt om te doen, bijvoorbeeld een hond uitlaten, tuinieren of boodschappen doen. Vraag en aanbod vinden elkaar vervolgens op het platform. En vaak blijft het niet bij één keer een handje helpen: uit onderzoek onder de gebruikers van WeHelpen.nl blijkt dat er in meer dan de helft van de gevallen langdurig contact en soms zelfs vriendschap ontstaat.’

Vertrouwd hulpnetwerk

Dankzij Arjan is WeHelpen.nl meer dan een online marktplaats van vraag en aanbod. Hij wilde de zorg voor zijn moeder, die MS heeft, op een laagdrempelige manier kunnen organiseren. ‘Op WeHelpen.nl kan je familie, vrienden en kennissen uitnodigen in een besloten hulpnetwerk, zodat de zorg en ondersteuning onderling kan worden verdeeld’, aldus Van Rossum. ‘Uiteindelijk is het onze bedoeling dat ook mensen die je niet (goed) kent, zoals buurtbewoners die graag een handje willen helpen, toetreden tot dit vertrouwde hulpnetwerk. Wij zien een enorm potentieel in deze groep. Bovendien zijn zij hard nodig nu steeds meer kwetsbare ouderen, waaronder mensen met dementie, langer thuis blijven wonen.’ Van Rossum weet waar hij het over heeft. ‘Mijn moeder heeft vasculaire dementie en woont nog thuis. Ik heb veel respect voor mijn vader. Hij zorgt 24 uur per dag, 7 dagen per week voor haar. Als hem wat overkomt, dan is de gang naar het verpleeghuis snel gemaakt. Wij willen dat zo lang mogelijk voorkomen en daarom proberen wij de hulp en ondersteuning voor hem en mijn moeder zo goed mogelijk te organiseren samen met familie, vrienden en bekenden. De bereidheid van mantelzorgers om voor een naaste te zorgen is groot. Dat maakt het ook zo moeilijk om het delen van zorg bespreekbaar te maken. Het platform kan daar een belangrijke rol in vervullen. Wat zou een buurman, vriendin of kennis kunnen overnemen? En hoe breng je dit aanbod in kaart? Ik merk zelf hoe lastig het is om anderen om hulp te vragen. Maar het is de enige manier om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.’

Meer support

WeHelpen.nl heeft een beweging in gang gezet die elkaar helpen weer vanzelfsprekend maakt. En om die beweging verder te vergroten, is in 2012 een coöperatie opgericht waar lokale, maar ook landelijke (netwerken van) organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven zich eenvoudig bij kunnen aansluiten. De leden investeren samen in de doorontwikkeling van het platform. Daarmee zorgt WeHelpen.nl op een nieuwe, eigentijdse manier voor meer samenhang in de samenleving. Dat dit aanspreekt, blijkt wel uit de vele organisaties die inmiddels deel uitmaken van de coöperatie. Van Humanitas in Groningen, Trajekt in Maastricht en de gemeente Kampen tot Rabobank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, zorgverzekeraar CZ en pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM: allemaal zien ze veel potentieel in WeHelpen.nl. Voor het Deltaplan Dementie is WeHelpen.nl een waardevol lid. Van Rossum: ‘Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. Dat zijn heftige getallen en daar moeten we als samenleving iets mee. Ik zie een mooi dwarsverband tussen WeHelpen.nl en de derde pijler van het Deltaplan Dementie: de dementievriendelijke samenleving. Het project Samen dementievriendelijk zorgt voor meer bewustwording onder de Nederlandse bevolking. Door het aanbieden van gratis trainingen over het herkennen van en omgaan met dementie, scheppen zij een veilig kader voor het bieden van hulp. Wij zorgen ervoor dat mensen de opgedane kennis ook daadwerkelijk in praktijk kunnen brengen, door vraag en aanbod op onze online kaart letterlijk zichtbaar te maken. Daarmee is WeHelpen.nl het bewijs dat er altijd iemand in de buurt is die iets kan en wil doen voor mensen met dementie.’


Lees ook:

interview met Henk Vonk, directeur van FAMEPlanontwikkeling

interview met Marieke van Werkhoven, directeur van Zeeuwse Zorgschakels

interview met Prof. dr. Wiesje van der Flier, hoofd onderzoek bij het VUmc Alzheimercentrum

interview met Prof. dr. Frans Verhey, directeur van het Alzheimer Centrum Limburg in Maastricht

interview met Cordula Wagener, directeur en Anneke Francke, programmaleider Verpleging en Verzorging van het NIVEL

interview met Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO

interview met Ineke van der Wal, directeur Gezondheid en Welzijn en Marijke Span, kwartiermaker ProMemo van Windesheim

interview met Victor van Dijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Omring

interview met Ton Muurling, mede-oprichter van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd

interview met Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie Radboud Alzheimer Centrum Nijmegen

artikel n.a.v. ondertekening lidmaatschap door Patricia Can, adjunct directeur Pharos

interview met Henk Smid, directeur ZonMw

interview met John van Swieten, neuroloog en hoogleraar genetica

interview met Marijke Vos, voorzitter Deltaplan Dementie

interview met Erik-Jan Wilhelm, directeur Care Zorginkoop Zilveren Kruis (Achmea)

interview met Johan Lettink, TinZ

interview met Else Bos, PGGM

interview met Ruud Dirkse, directeur DAZ

interview met Jan Vuister, directeur Geriant

interview met Gea Broekema, directeur Alzheimer Nederland

interview met Pauline Meurs, oud-voorzitter Deltaplan Dementie

interview met Rien Nagel, lid raad van bestuur Rabobank

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *