Wethouder Karsten Klein: Op naar dementievriendelijke Haagse wijken

Gepubliceerd door Maria op

Op dinsdag 13 juni jl. bekrachtigde wethouder Karsten Klein van gemeente Den Haag het lidmaatschap aan Deltaplan Dementie.

Wethouder Karsten Klein:

Ik geloof in een aanpak waarin we samen, ieder vanuit zijn eigen rol, de samenleving dementievriendelijk maken. Dat is de reden dat Den Haag als één van de eerste gemeenten lid is geworden van het Deltaplan Dementie. In deze coöperatie bundelen de leden de krachten om kennis te delen en samen te werken aan een betere dementiezorg.”

Gemeente Den Haag realiseert zich, dat dementie de komende jaren in toenemende mate een rol gaat spelen in de samenleving.Op dit moment wonen in Den Haag zo’n 7.000 mensen met dementie. Naar verwachting is dit aantal in 2040 13.000.  Hierdoor neemt ook de vraag naar informele en formele zorg behoorlijk toe.

Ambitie

Den Haag heeft de ambitie om dé Europese stad te zijn waar je prettig en waardig oud kunt worden. Het betekent dat de gemeente investeert in het welbevinden en de waardigheid van ouderen.

Met het actieprogramma ‘Den Haag, seniorvriendelijke stad’ wil gemeente Den Haag, samen met de ouderen zelf en andere initiatiefnemers, bereiken dat oudere inwoners actief en vitaal blijven, zich minder eenzaam voelen en in een veilige omgeving kunnen wonen met toegankelijke en passende voorzieningen. Het stimuleren van vitaliteit wordt gezien als belangrijke voorwaarde om ouderen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.

In het beleid is nadrukkelijk aandacht voor dat wat ouderen zélf aangeven wat hen helpt vitaal te blijven en dat zij ook zelf invulling geven aan initiatieven. Op die manier dragen zij zelf bij aan de seniorvriendelijke stad.

Als het gaat om dementie wil de gemeente Den Haag een samenleving creëren, waarin de persoon met dementie voorop staat en niet zijn ziekte. Door het ontwikkelen van dementievriendelijke wijken wordt het (zelf)vertrouwen bij mensen met dementie vergroot en hun onafhankelijkheid gestimuleerd.

Actiepunten

De komende jaren wordt ingezet op laagdrempelige centra voor ontmoeting in Den Haag. Hier kunnen kwetsbare inwoners én hun mantelzorgers terecht voor gezelligheid en ontmoeting, hulp en advies.  Mantelzorgers kunnen hier ook terecht voor een luisterend oor.

Daarnaast werkt de gemeente met haar netwerkpartners aan dementievriendelijke wijken, met onder meer aandacht voor het vergroten van het bewustzijn over dementie bij de mensen in de stad, het blijven betrekken van mensen met dementie bij sociale activiteiten, maar ook de inrichting van de openbare ruimte. Zo kan het gebruik van herkenningspunten mensen met dementie helpen zich beter te oriënteren.

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *