‘Met de kennismonitoren van Ideon zetten we de kennisbehoefte van zorgprofessionals die werken met mensen met dementie centraal. Zo kunnen zorgorganisaties hun opleidingstrajecten nog beter inrichten; niet meer van bovenaf bepaald maar vanaf de werkvloer gestuurd.’

Gepubliceerd door Maria op

Ideon, de kennisanalist.

Gemotiveerde zorgprofessionals met de juiste kennis zijn het fundament onder de zorg. Zij bepalen de kwaliteit ervan. Zorgorganisaties ondersteunen hun verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden door scholing aan te bieden. Inzicht in de kennisbehoefte van deze zorgprofessionals is daarbij onmisbaar. Dit motiveert Ideon bij het ontwikkelen van de Kennismonitoren: online vragenlijsten die het kennisniveau van zorgprofessionals meten. Door de Kennismonitor zijn het de zorgprofessionals zelf die centraal staan in hun ontwikkeling. Dat verhoogt de motivatie van zorgprofessionals om een opleiding te volgen.

De Kennismonitoren van Ideon staan op zichzelf. Ideon meet en analyseert de resultaten. Met de uitkomsten kunnen medewerkers en teams besluiten een opleidingsprogramma te volgen, door de instelling zelf ontwikkeld of samen met andere opleidingsaanbieders.

“Zorgprofessionals die het werk aan het bed doen zijn een moeilijk bereikbare en makkelijk vergeten groep. Met onze Kennismonitoren zetten we hun kennisbehoefte centraal. Dit geeft zorgorganisaties de mogelijkheid opleidingstrajecten anders in te richten. Niet meer van bovenaf bepaald, maar vanaf de werkvloer gestuurd” − Tom van der Meulen, directeur Ideon

De bijdrage van Ideon aan Deltaplan Dementie

De Kennismonitor Dementie is door experts van het Radboudumc gevalideerd en geaccrediteerd door V&VN voor twee accreditatiepunten. Deze monitor bestaat in drie versies: voor de intramurale zorg, voor de thuiszorg en voor vrijwilligers.

Wij denken mee en delen kennis en expertise vanuit het werkveld waar wij ons continu bewegen. Dit willen wij graag bundelen met de krachten van andere betrokken organisaties.

Naar de website

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *