Deltaplan Dementie in de media en publicaties

Deltaplan Dementie verschijnt, dankzij onze ambitieuze doelen en inspanningen, regelmatig in de media of publicaties. Op deze pagina vind je een kleine greep uit deze nieuwsberichten en publicaties waarin wij centraal stonden.

Deltaplan Dementie in de spotlight of in het nieuws:

Zorg+Welzijn

Dit artikel, naar aanleiding van onderzoek van Vektis, belicht de groeiende uitdaging van dementie in Nederland, waarbij het aantal patiënten naar verwachting zal stijgen van 300.000 naar 400.000 in 2030. Het benadrukt de toenemende druk op de zorg, met name op thuiszorg en verpleeghuiszorg, en onderstreept de rol van dementienetwerken.

Alzheimer Nederland

Dit artikel, geschreven door Alzheimer Nederland, biedt inzicht in het Deltaplan Dementie, een lange termijn initiatief gericht op het verbeteren van de zorg voor mensen met alzheimer en andere vormen van dementie. Het benadrukt het belang van onderzoek binnen dit plan, met name het wetenschappelijk onderzoeksprogramma Memorabel.

Rijksoverheid

Dit nieuwsbericht, gepubliceerd op 3 december 2019, kondigt aan dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een nieuwe nationale dementiestrategie lanceert als vervolg op het Deltaplan Dementie. Het artikel benadrukt de groeiende uitdaging van dementie en de impact ervan op individuen en de samenleving.

Nationaal Tijdschrift voor Geneeskunde

Dit artikel bespreekt het Deltaplan Dementie, gelanceerd in 2013 als een ambitieus achtjarig actieplan om dementie aan te pakken. Het stuk, geschreven door het Nationaal Tijdschrift voor Geneeskunde, benadrukt echter dat ondanks de inspanningen en de ontvangen overheidssubsidie van 80 miljoen euro, het plan nog een lange weg te gaan heeft.

Amsterdam UMC

Het AMC kondigde ons evenement aan; het Jaarevent Deltaplan Dementie 2020, dat plaatsvond op 3, 4 en 5 november, stond in het teken van acht succesvolle jaren van het huidige Deltaplan Dementie. Dit groots opgezette evenement richtte zich op het vieren van de rijke oogst en de impact van het Deltaplan Dementie, evenals het vooruit kijken naar ambitieuze plannen voor de toekomst van dementiezorg.

Nu.nl

Dit artikel, gepubliceerd door nu.nl, bespreekt de bevindingen van het Nationaal Tijdschrift voor Geneeskunde over het Deltaplan Dementie, een nationaal actieplan gesteund met 80 miljoen euro overheidssubsidie. Marcel Olde Rikkert, hoogleraar klinische geriatrie, en Philip Scheltens, de initiator van het Deltaplan, worden geciteerd

Medisch Contact

Dit nieuwsbericht meldt dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de komende vier jaar 32,5 miljoen euro extra vrijmaakt voor de aanpak van dementie. Het geld is bestemd voor onderzoek, de ontwikkeling van een zorgportaal en de oprichting van een nationaal register.

Publicaties Deltaplan Dementie (in PDF):

Evaluatierapport:

Factsheet:

Kamerbrief Deltaplan Dementie:

Publicatie tweede kamer: