Ineke van der Wal en Marijke Span: ‘Wij willen een duurzame verbinding realiseren tussen praktijk, onderwijs en onderzoek’

Gepubliceerd door Maria op

Voor Hogeschool Windesheim in Zwolle sluit het lidmaatschap van het Deltaplan Dementie naadloos aan bij de kracht van de hogeschool op het gebied van gezondheid en welzijn. ‘Met ons onderwijs en onderzoek willen we (toekomstige) professionals zodanig opleiden en nascholen dat ze mensen met dementie zoveel mogelijk ondersteunen om op hun eigen manier en op eigen kracht het leven te kunnen leiden zoals zij dat willen’, aldus Ineke van der Wal, directeur Gezondheid en Welzijn. Met andere woorden: van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

De lectoraten Innoveren met Ouderen en ICT-innovaties in de Zorg, die veel samenwerken op het gebied van gezondheid en welzijn, namen gezamenlijk het initiatief tot de oprichting van ProMemo, het expertisecentrum Dementie voor Professionals. ‘ProMemo wil de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun netwerk verbeteren, onder andere door middel van opleiding, training en nascholing van (toekomstige) professionals’, vertelt Ineke van der Wal, directeur Gezondheid en Welzijn. ‘Hierbij staat het faciliteren van persoonsgerichte ondersteuning aan mensen met dementie vanuit een netwerkbenadering centraal.’ Dr. Marijke Span is kwartiermaker van het nieuwe expertisecentrum, dat op Wereld Alzheimer Dag (21 september a.s.) officieel wordt geopend. ‘Hoewel er in deze regio al ontzettend veel goeds gebeurt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, is het wenselijk om al die initiatieven beter te verbinden’, zegt Marijke. ‘Met het expertisecentrum willen we een duurzame verbinding realiseren tussen praktijk, onderwijs en onderzoek. We zoeken daarbij aansluiting met het Deltion College, Landstede en Hogeschool Viaa. En ook de zorg- en welzijnsorganisaties in onze regio dragen ProMemo een warm hart toe’.

Gedragen verandering

ProMemo richt zich op innovatief ingestelde mbo- en hbo-professionals in de dementiepraktijk. Vanuit het expertisecentrum wordt voor en met professionals een gezamenlijke kennisagenda opgesteld, met innovatie van de beroepspraktijk als doel. Marijke: ‘Je leert het vak niet alleen in de schoolbanken en daarom willen we onderzoek, onderwijs en praktijk meer met elkaar verbinden. Dit krijgt onder andere vorm door het opzetten van innovatieleerwerkplaatsen. Studenten onderzoeken welke vragen er echt leven bij professionals en faciliteren het onderzoek- en veranderingsproces daarbij. Dit doen zij samen met de professionals die verantwoordelijk zijn en blijven voor de gewenste verandering. Docenten en onderzoekers begeleiden de studenten.’ Goede samenwerking met professionals is cruciaal voor een gedragen praktijkverandering. Op het gebied van dementie is hierover inmiddels de nodige expertise aanwezig, net als over samenwerken met mensen met dementie en mantelzorgers. ‘In een onderzoek naar gezamenlijke besluitvorming in zorgnetwerken van mensen met dementie is een ondersteunende ICT-tool ontwikkeld, DEbeslisgids. Deze tool is voor én met mensen met dementie, mantelzorgers en professionals ontwikkeld. Ook bij ProMemo willen we mensen met dementie en mantelzorgers betrekken. Zij kunnen immers het beste vertellen wat goede dementiezorg is. Dit kunnen zij ook doen door deelname aan een klankbordgroep van ProMemo’, aldus Marijke.

Innovatie in de beroepspraktijk

Ineke: ‘Hogeschool Windesheim wil mensen opleiden tot waardevolle professionals die het verschil kunnen maken in de praktijk. Een medicijn tegen dementie zou natuurlijk geweldig zijn, maar zolang dat er niet is, moeten we er alles aan doen om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen. Wij proberen de omslag te maken van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’: hoe kunnen we (toekomstige) professionals zodanig opleiden en nascholen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers het leven zoveel mogelijk op hun eigen manier en op eigen kracht kunnen blijven leiden? Voor ons is het lidmaatschap van het Deltaplan Dementie een mooie mijlpaal. Het geeft ons toegang tot een groot en waardevol netwerk. Dit sterkt ons in onze ambities, zowel regionaal als landelijk. En dat het netwerk van grote waarde is, merken we nu al.’ Dat kan Marijke beamen. ‘Het netwerk biedt mogelijkheden tot samenwerking met diverse partijen. Wij zijn beter herkenbaar en bereikbaar geworden: het is voor de buitenwereld veel duidelijker wat het hbo kan betekenen op het gebied van onderzoek voor mensen met dementie en onderwijs.’


Lees ook:

interview met Victor van Dijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Omring

interview met Ton Muurling, mede-oprichter van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd

interview met Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie Radboud Alzheimer Centrum Nijmegen

artikel n.a.v. ondertekening lidmaatschap door Patricia Can, adjunct directeur Pharos

interview met Henk Smid, directeur ZonMw

interview met John van Swieten, neuroloog en hoogleraar genetica

interview met Marijke Vos, voorzitter Deltaplan Dementie

interview met Erik-Jan Wilhelm, directeur Care Zorginkoop Zilveren Kruis (Achmea)

interview met Johan Lettink, TinZ

interview met Else Bos, PGGM

interview met Ruud Dirkse, directeur DAZ

interview met Jan Vuister, directeur Geriant

interview met Gea Broekema, directeur Alzheimer Nederland

interview met Pauline Meurs, oud-voorzitter Deltaplan Dementie

interview met Rien Nagel, lid raad van bestuur Rabobank

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *