‘Onderzoek dat dicht bij de mensen staat, dat is waar het om gaat’ 

Gepubliceerd door Maria op

Alzheimer Centrum Limburg is een samenwerkingsverband van Maastricht UMC+, Universiteit Maastricht en Virenze-RIAGG. Alzheimer Centrum Limburg bevordert het verkrijgen, toepassen en verspreiden van kennis over gezond cognitief verouderen, vergeetachtigheid en dementie. Hiertoe zijn wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg en maatschappelijke vertaling nauw met elkaar verbonden. 

Hoofddoel is het verbeteren van de kwaliteit van het leven van mensen met dementie en hun naasten. 

Wetenschappelijk onderzoek

Met ons wetenschappelijk onderzoek willen wij meer inzicht krijgen in de hersenprocessen die een rol spelen bij normale cognitieve veroudering, vergeetachtigheid en dementie. Een belangrijk focus ligt daarnaast op psychosociale aspecten bij dementie. 

Alzheimer Centrum Limburg heeft drie onderzoekslijnen:
Cognitieve epidemiologie en preventie van dementie: Het verkrijgen van een beter inzicht in de risicofactoren van de ziekte van alzheimer en andere vormen van dementie. Parallel hieraan willen wij ook onderzoeken waarom sommige mensen nog tot op hoge leeftijd juist geen enkele achteruitgang van hun geheugen ervaren (ofwel: succesvol verouderen).

Het ontwikkelen van innovatieve behandelmethodes, waarmee we niet alleen de levenskwaliteit van mensen met dementie kunnen verbeteren, maar ook van de mensen uit hun naaste omgeving.
Zo zijn er een aantal E-Health onderzoeken uitgevoerd (Deal-iD, PrepAD, Inlife, TANDEM) om betere en kosten-effectieve behandelmethodes te kunnen ontwikkelen, voor zowel de persoon met dementie zelf als ook zijn of haar naasten. Zorgbehoeften van jonge mensen met dementie worden hierbij ook onder de loep genomen. 

Verder wordt er onderzoek gedaan in het kader van vroegdiagnostiek; het ontwikkelen van nieuwe diagnostische methodes, zoals bepaalde MRI-scan technieken en nagaan of we daarmee betrouwbaar een vroegere diagnose van de ziekte van Alzheimer mogelijk kunnen maken. 

Patiëntenzorg

De patiëntenzorg in Alzheimer Centrum Limburg vindt vooral plaats in de geheugenpoli van het Maastricht UMC. Deze geheugenpoli is een gespecialiseerde polikliniek die al sinds 1986 bestaat en met ongeveer 350 nieuwe verwijzingen per jaar tot een van de grootste van Nederland behoort. Bij een groot deel van de verwezen mensen is de vraag of er mogelijk sprake is van dementie. Ook worden relatief veel jonge mensen met onbegrepen geheugenproblemen op de geheugenpoli onderzocht. 

Alzheimer Centrum Limburg heeft al meer dan 10 jaar een nauwe samenwerking met de afdeling Ouderenzorg van Virenze-RIAGG Maastricht binnen het Diagnostisch OnderzoeksCentrum PsychoGeriatrie (DOC-PG). Hiermee is dit Alzheimer Centrum de eerste in Nederland met een hechte structurele samenwerking tussen ziekenhuis en zorginstellingen. Door medische bevindingen van specialistisch onderzoek direct te koppelen aan zorgadviezen kunnen wij op een efficiënte manier mensen met dementie helpen en langer in de thuissituatie houden.

Maatschappelijke activiteiten en voorlichting

Alzheimer Centrum Limburg zet deze opgedane kennis vervolgens in voor het geven van voorlichting. Zo worden er jaarlijks een aantal ‘Dialogen rond Dementie’ georganiseerd waarin verschillende onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken worden belicht. Daarnaast geven de onderzoekers van Alzheimer Centrum Limburg presentaties, onder andere bij de Alzheimer Café’s in de buurt. En minstens zo belangrijk is het doorbreken van het taboe rondom dementie. Hiertoe zijn er een aantal maatschappelijke projecten opgezet, waaronder het Adoptieproject. In dit project wordt geprobeerd een brug te slaan tussen basisscholen en verpleeghuizen. Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool gaan, bij voorkeur wekelijks, op bezoek in het verpleeghuis bij ouderen met dementie. De kinderen krijgen informatie over dementie en leren hoe om te gaan met deze doelgroep. Ook leren ze respect te hebben voor mensen met een beperking. Daarnaast leven de ouderen met dementie op als de kinderen op bezoek komen. Ze vinden het heerlijk om in het gezelschap van de kinderen te zijn en samen kleine activiteiten te doen, zoals een spelletje of schilderen. Een mooi voorbeeld van een dementievriendelijke samenleving. 

Zie voor meer informatie over Alzheimer Centrum Limburg en haar verschillende wetenschappelijke onderzoeken en activiteiten de website:

http://www.alzheimercentrumlimburg.nl/

Naar de website

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *