Memorabel

Gepubliceerd door Redactie op

Samen met de overheid, gezondheidsfondsen, bedrijven en onderzoekers heeft het Deltaplan Dementie zich ingezet om zoveel mogelijk excellent onderzoek te realiseren en de Nederlandse onderzoeksinfrastructuur, die op onderdelen tot de wereldtop behoort, verder te versterken. Dit kreeg vorm in het programma Memorabel.

Memorabel is het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van het Deltaplan Dementie. Het programma is gestart in 2013 en werd uitgevoerd door ZonMw. Het ministerie van VWS droeg 65 miljoen euro aan het programma bij. Private partijen droegen zo’n 16 miljoen bij waarvan Alzheimer Nederland het grootste gedeelte voor haar rekening nam (12,5 miljoen euro).

Onderzoek

Het onderzoek richtte zich erop om de verschillende mechanismen achter de ziekte te begrijpen. En op mogelijke geneesmiddelen en preventieve strategieën en de ziekte vroeg te signaleren. Nú investeren in onderzoek loont en zal er uiteindelijk toe leiden dat dementie beheersbaar en behandelbaar wordt.

En er is onderzoek gedaan naar een leven mét dementie. Onderzoek naar wat mensen met dementie wél kunnen, naar onbegrepen gedrag en naar innovatieve oplossingen om de gevolgen van dementie voor de patiënt en de familie te verlichten. Onderzoek naar goede ondersteuning en zorg.

In de afgelopen jaren zijn in twee fases van 4 jaar maar liefst 120 nationale onderzoeksprojecten tot stand gebracht. En daar bovenop nog eens 53 internationale studies in het kader van het JPND, het gezamenlijke onderzoeksprogramma van de EU. Daarbij kende Memorabel vier thema’s: 1) Oorsprong en mechanisme van de ziekte, 2) Diagnostiek, 3) Preventie en behandeling en 4) Doelmatige zorg en ondersteuning.

Kwaliteit

Alle onderzoeksprojecten zijn geselecteerd op kwaliteit en relevantie en alleen de beste voorstellen konden worden gehonoreerd. Daarbij werd het oordeel zowel gebaseerd op peerreviews als op de beoordeling door patiënten en mantelzorgers zelf. Voor dit laatste is nauw samengewerkt met Alzheimer Nederland. Zo werden via focusgroepen 230 ervaringsdeskundigen bij de beoordeling betrokken. Een onafhankelijke programmacommissie met experts uit zorg en wetenschap en ervaringsdeskundigen bewaakte de grote lijnen van het programma. 

Samenwerking

Het Deltaplan Dementie was bedoeld om krachten te bundelen en ook het Memorabel programma heeft samenwerking hoog in het vaandel. Zo werkten er in elk onderzoeksproject gemiddeld vier organisaties samen. Het programma zelf werd ontwikkeld en uitgevoerd in nauwe samenhang met vele partijen in dit onderzoeksveld, zoals Alzheimer Nederland, NICTIZ, EATRIS, NWO, de Hersenstichting, het NIHC en Health~Holland, Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), Active & Assisted Living (AAL2), Create Health, Off Road,  Preventie, Doelmatigheidsonderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen en Palliantie.

Resultaten

Het Memorabel onderzoek levert een brede range op van resultaten en nieuwe inzichten. Elders op deze website zijn hier voorbeelden van gegeven. Een groot deel van het onderzoek loopt echter nog. Voor een volledig en actueel beeld verwijzen we naar de website van Memorabel.

Meer informatie

Voor meer informatie over Memorabel verwijzen we naar de website van ZonMw.

Categorieën: Onderzoeken

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *