Nationale Dementiestrategie 2021-2030 als vervolg op Deltaplan Dementie

Gepubliceerd door Redactie op

Vandaag op Wereld Alzheimer Dag heeft minister Hugo de Jonge de nadere uitwerking bekend gemaakt van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030. Het Deltaplan Dementie – dat dit jaar zoals beoogd na 8 jaar afrondt – krijgt hiermee een passend vervolg. De nieuwe strategie bouwt voort op de resultaten die door het Deltaplan Dementie binnen de drie pijlers zijn behaald en de ontwikkelingen die er succesvol in gang zijn gezet. Het pleidooi van het Deltaplan Dementie om de aanpak van het dementievraagstuk verder te intensiveren heeft gehoor gevonden. De beschikbare middelen voor onderzoek zijn verdubbeld. Met een strategie voor 10 jaar toont de minister bovendien de ambitie waar het toenemend aantal mensen met dementie om vraagt. Goed nieuws dus.

De dementiestrategie kent drie hoofdthema’s: en daarmee volgt het de drie pijlers van het Deltaplan Dementie.

– ‘Dementie de wereld uit’ (onderzoek)

– ‘Mensen met dementie tellen mee’ (dementievriendelijke samenleving)

– ‘Steun op maat bij leven met dementie’ (praktijk van zorg en ondersteuning).

Daarbinnen zijn vier doorsnijdende thema’s geformuleerd, die bij elk hoofdthema betrokken worden: innovatie, jonge mensen met dementie, internationaal en communicatie. Voor de dementiestrategie zijn concrete doelen en tussendoelen geformuleerd. Binnen de begroting van VWS is het onderzoeksbudget voor dementie verdubbeld. Over een periode van vier jaar zal dit budget jaarlijks met 2 miljoen euro stijgen van de huidige 8 miljoen euro per jaar naar 16 miljoen vanaf 2024. 

Voor de uitvoering van de Nationale Dementiestrategie worden er de komende periode programma’s ontwikkeld. Deze programma’s starten volgend jaar en krijgen vorm in samenwerking met relevante partijen. Genoemd worden regionale dementienetwerken, gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars, wetenschappers, kennisinstituten, bedrijfsleven en, niet in de laatste plaats, mensen met dementie en hun naasten. 

Wij zijn bijzonder blij dat minister De Jonge aanwezig is bij de afsluiting van het Deltaplan Dementie op 3 november om met deze Nationale Dementiestrategie 2021-2030 het stokje van het Deltaplan Dementie over te nemen. Deze bijeenkomst wordt gehouden als onderdeel van het Jaarevent Deltaplan Dementie 2020 met als titel ‘De oogst van 8 jaar Deltaplan Dementie: resultaten, impact en vervolg’.

Ook u kunt bij het Jaarevent Deltaplan Dementie aanwezig zijn

U kunt dan ook deelnemen aan de inhoudelijke sessies en workshops die op 4 en 5 november online worden gehouden.

Het kamerstuk over de nieuwe dementiestrategie is via deze link te downloaden. 

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *