Muziek bij dementie, voor kwaliteit van leven

Gepubliceerd door Redactie op

“Muziektherapie is onmisbaar voor dementerenden. Omdat het hen terug kan brengen bij zichzelf, althans voor even.”

Muziektherapie helpt!

Mensen in Nederland worden steeds ouder. Dat betekent dat ouderen moeten leren omgaan met lichamelijke en psychische problemen.

De problemen die voorkomen kunnen van sociale of emotionele aard zijn. Denk hierbij aan rouw of zingevingsvraagstukken en daarmee verbonden gevoelens zoals angst en somberheid. Ook neurologische aandoeningen zoals bijvoorbeeld dementie of de ziekte van Parkinson kunnen een rol spelen.

Familieleden en mantelzorgers, maar ook professionele verzorgers weten uit ervaring hoe pijnlijk en frustrerend het is om niet meer te kunnen doordringen tot de belevingswereld van hun naasten. Muziek heeft in zulke situaties al regelmatig positieve resultaten opgeleverd. We hebben gezien hoe ernstig dementerende ouderen weer contact maakten met de buitenwereld en hoe mensen in een zware depressie weer een handvat vonden voor een gezonde emotionele balans. Muziek nodigt uit tot bewegen, kan je aan het denken zetten, laat je voelen en nodigt uit tot handelen.

Bij welke klachten?

Muziektherapie wordt regelmatig ingezet in somatische en psycho- geriatrische verpleeg- en verzorgingshuizen. Ziektes waarbij muziektherapie goede resultaten kan opleveren zijn onder andere: dementie, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Korsakov, de ziekte van Huntington, multiple sclerose en dwarslaesie.

Muziektherapie richt zich niet op het bestrijden van de ziekte zelf, maar vooral op bijkomende problemen zoals bijvoorbeeld depressieve klachten, angstklachten, onrustig-, agressief- of apathisch gedrag, de acceptatie van een ziekte of rouwverwerking, moeizaam contact met anderen, taal en spraak problemen, bewegingsstoornissen van neurologische aard.

In de muziektherapie maken we gebruik van de bijzondere eigenschappen van muziek. Klanken en melodieën kunnen een veilig en warm klimaat scheppen en daardoor verbaal of non- verbaal contact stimuleren. Samen zingen, muziek maken of ernaar luisteren roept herinneringen en emoties op. Het kan mensen ook doen beseffen dat ze een deel van een groep zijn. In het contact met de therapeut, andere ouderen of familie leggen we de nadruk op wat de oudere nog wel kan. De muziektherapeut biedt manieren aan om meer grip op een probleem te krijgen.

Naar de website

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *