‘Betere ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten’.

Gepubliceerd door Maria op

Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband van zorginstellingen, welzijnsorganisaties en de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland in Noord-Kennemerland, West-Friesland en Kop van Noord-Holland. Met elkaar zetten wij ons in om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten in onze regio te verbeteren. Dat wordt gedaan door kennis te delen en samen te werken aan optimale zorg en begeleiding voor mensen met dementie en hun naasten. De mening van de mens met dementie en zijn naasten, is daarbij leidend. Voor 2016 en 2017 zijn de vier speerpunten waarop de activiteiten van het Netwerk Dementie NHN zich richten:

  • Dementievriendelijke samenleving
  • Praktijkverbeterprogramma
  • Welzijn en dementie
  • Voorlichting & Sociale Kaart

Graag delen wij de opgedane kennis en ervaring uit de deelnemende organisaties van ons Netwerk en uit onze projecten met de leden van het Deltaplan Dementie. Omgekeerd zullen wij vragen uit het Deltaplan Dementie terug leggen bij ons Netwerk. Op deze manier willen wij samen met het Deltaplan Dementie optimaal werken aan alle aspecten van dementie in Noord-Holland Noord.

Naar de website

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *