Brainstormsessie kennisalliantie dementie

Datum: 
24 september 2018 -
10:30 tot 12:00

De kennis in het dementieveld bundelen en op een hoger niveau brengen. Dat is het doel van een gezamenlijke kennisalliantie. Op maandag 24 september vindt in Amersfoort hierover een brainstorm plaats.

Tijdens de ALV van het Deltaplan Dementie op 12 april 2018 reageerden veel leden enthousiast op de oproep om een gezamenlijke kennisalliantie op te bouwen en zo alle kennis in het dementieveld bijeen te brengen, beschikbaar te maken en te laten stromen.

 

Robbert Huijsman, programmaleider dementiezorg voor Elkaar:  'Er worden in den lande zo veel mooie dingen gedaan, dat moeten we veel meer delen en verbinden over de drie pijlers van het Deltaplan heen. Het moet sneller, gemakkelijker en slimmer. En vooral: het moet de praktijk helpen. Dan kunnen we een brutale ambitie realiseren: Nederland heeft in Europa de beste en zichzelf voortdurend verbeterende dementiezorg, waardoor ook mensen met gevorderde dementie het langst thuis kunnen blijven wonen, met de hoogste kwaliteit van leven.'