Congres Nederlands Geheugenpoli Netwerk

Datum: 
13 november 2018 (Hele dag)

De derde editie van het Nederlands Geheugenpoli Netwerk Congres 'Hoofdzaken en Kopzorgen' vindt dit jaar plaats op 13 november 2018

 

Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) is voor iedereen die werkt op een geheugenpolikliniek. Onze ambitie: de zorg voor mensen met geheugenproblemen verbeteren. Dit willen we bereiken door vragen, onduidelijkheden en zorgen uit de praktijk boven tafel te krijgen en daar gezamenlijk oplossingen voor te zoeken of een standpunt over in te nemen.

Het NGN is opgezet vanwege een groeiende behoefte vanuit de geheugen­ poliklinieken om, als professionals binnen deze setting, praktijkervaringen met elkaar te delen en over nieuwe wetenschappelijke inzichten en onderzoeks­ methoden te discussiëren. Hiertoe werd eind 2016 het eerste NGN congres georganiseerd met als doel de diverse disciplines werkzaam op een geheugen­ poli de gelegenheid te geven elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

Het afgelopen jaar is door verschillende medische disciplines gewerkt aan een richtlijn voor milde cognitieve stoornissen (MCI). Naast andere relevante ontwikkelingen in de geheugendiagnostiek zal ook deze nieuwe richtlijn tijdens het NGN congres 2018 aan de orde komen. Verder onder meer aandacht voor de non­farmacologische behandeling van gedragsstoornissen bij ouderen met dementie en voor het landelijke kennisnetwerk Jong Dementie. Uiteraard is er weer volop ruimte voor casuïstiek en zal er ook dit keer een plenaire discussie plaatsvinden.

 

Locatie:
Hogeschool Domstad Utrecht 
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

 

Meer informatie vindt u op: https://www.geheugenpolidag.nl/nl of via Ruth Pel-Littel, e-mail: r.pel@vilans.nl