Subsidieronde: nieuwe JPND-call

Datum: 
8 januari 2019 - 9:00 tot 12 maart 2019 - 15:00

Sinds 8 januari is de nieuwe JPND-call 'Multinational research project on Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseased' opengesteld. 

In het ziekteverloop van neurodegeneratieve aandoeningen is veel variatie. Het is daarom nog niet goed duidelijk welke medische interventies of zorgbehandelingen optimaal aansluiten bij het specifieke ziektebeloop van een persoon. Niet iedere patiënt heeft baat bij dezelfde behandeling. Met deze subsidieoproep wil JPND meer inzicht krijgen waarom een behandeling bij de een wel aanslaat, en bij de ander niet. De subsidieoproep vraagt om internationale, multidisciplinaire voorstellen om door middel van precision medicine, diagnostiek, zorg, (preventieve) behandelingen en interventies beter aan te laten sluiten bij de individuele pathologie. Voor deze oproep is ruim 30 miljoen euro beschikbaar. De Nederlandse bijdrage is maximaal 1 miljoen euro.

 

Meer informatie is te vinden op de Zon-Mw Subsidiekalender of via het Zon-Mw nieuwsbericht