Themabijeenkomst 'Kunst en dementie'

Datum: 
12 april 2018 -
9:30 tot 12:00

Rondom de Algemene Ledenvergadering organiseert het Deltaplan Dementie een tweetal themabijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn voor leden en betrokkenen die hiervoor een uitnodiging ontvangen. Voorafgaand aan de ALV is 'Kunst en Dementie' onderwerp van gesprek. Een startnotitie met situatieschets en analyse van knelpunten, ambitie, randvoorwaarden en betrokken partijen vormt het uitgangspunt voor de bijeenkomst. 

 

Doel van de bijeenkomst is met elkaar kansrijke vervolgstappen te formuleren voor een succesvolle aanpak op beide onderwerpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Schouten via e-mail; communicatie@deltaplandementie.nl