Alzheimer Nederland onderzoek

Alzheimer Nederland is na Memorabel de grootste investeerder in het onderzoek binnen het Deltaplan Dementie. Alzheimer Nederland zoekt ook samenwerking met andere partijen om nog meer onderzoek mogelijk te maken. Zo hebben zij samen met pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM het PGGM Stimuleringsfonds opgericht. Dit fonds maakt praktijkgericht onderzoek naar dementie mogelijk. In acht jaar wil Alzheimer Nederland samen met haar partners 12,5 miljoen euro investeren in onderzoek binnen het Deltaplan Dementie. 

Onderzoek van Alzheimer Nederland loopt van tweelingenonderzoek dat speurt naar risicofactoren voor dementie tot medicijnonderzoeken en onderzoek naar betere diagnostiek van de invloed van bacteriën in de darmen, depressie en luchtvervuiling op de ziekte van Alzheimer tot de invloed van depressie op het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Alle onderzoeken hebben als doel om bij te dragen aan een beter begrip van de ziekte, wat moet leiden tot doorbraken op het gebied van diagnostiek, preventie of behandeling. Een overzicht van alle onderzoeken vindt u hier.

 

Alzheimer Nederland draagt ook bij aan een Europees subsidieprogramma voor onderzoek naar hersenziekten als dementie (JPND). Hieronder is een beschrijving te vinden van de projecten die mede door Alzheimer Nederland gefinancierd worden.

 

Achtergrond
Zowel in 2016 als in 2017 zegde Alzheimer Nederland toe om onderzoek te steunen dat is gericht op het genereren van nieuwe kennis over dementie. Eind 2016 resulteerde dat in negen onderzoeken met een subsidiebedrag van in totaal € 949.981. Eind 2017 werden twaalf onderzoeken ondersteund met voor in totaal € 1.348.140. De onderzoeken hebben een hoog innovatief karakter en zijn divers van karakter.

 

In 2019 heeft Alzheimer Nederland voor 18 onderzoeksprojecten financiering toegekend. Het totale bedrag wat Alzheimer Nederland daarmee aan de onderzoeken geeft is € 2.061.363.

 

In 2019 heeft  ZonMw samen met Alzheimer Nederland aan drie talentvolle onderzoekers een fellowshipbeurs toegekend. Deze beurzen zorgen ervoor dat de jonge talentvolle onderzoekers vernieuwend onderzoek kunnen uitvoeren naar dementie. Alzheimer Nederland steunt de onderzoekers met ieder 100.000 euro.

 

Meer informatie over de onderzoeken bij Alzheimer Nederland: klik hier 

Meer informatie over de bijdrage van het JPND programma door Alzheimer Nederland: klik hier

Meer informatie over de fellowship-beurzen: klik hier