Bijeenkomsten

Het Deltaplan Dementie organiseerde op zeer regelmatige basis verschillende bijeenkomsten. Steeds samen met een van de lidorganisaties werden inhoudelijke themabijeenkomsten gehouden over uiteenlopende onderwerpen rond dementie. Jaarlijks werd, onder de titel Jaarevent Deltaplan Dementie, een groot congres gehouden i.s.m. de pijlerprogramma’s en de leden waar resultaten werden getoond, inzichten gedeeld en netwerken werden verstevigd. De belangstelling voor de bijeenkomsten was groot. Hieronder vindt u een impressie van een greep van de bijeenkomsten die hebben plaatsgehad.

Impressie van de bijeenkomsten

 
[field_foto_bijeen]
 
[field_foto_bijeen]
 
[field_foto_bijeen]
 
[field_foto_bijeen]
 
[field_foto_bijeen]
 
[field_foto_bijeen]
 
[field_foto_bijeen]
 
[field_foto_bijeen]
 
[field_foto_bijeen]
 
[field_foto_bijeen]
 
[field_foto_bijeen]
 
[field_foto_bijeen]
 
[field_foto_bijeen]