Even weer die lach....

CareClowns

CareClowns bezoeken mensen met dementie in zorginstellingen en dagopvang met als doel oprecht contact maken met deze mensen. Met persoonlijke aandacht, clownspel en muziek, weten de clowns de mensen te bereiken en te verleiden tot contact. Het vaste patroon wordt doorbroken, waardoor de dag meer kleur krijgt. Ook voor familieleden en verzorgenden is het bezoek van CareClowns bijzonder. Zij zijn getuige van mooie momenten en zien soms reacties die al langere tijd niet meer zijn waargenomen.

 

Uit onderzoek van het Louis Bolkinstituut  blijkt dat het effect van de clownsbezoeken ook langer doorwerkt op de bewoners van de zorginstellingen, zoals:

 

Elementen waarbij de meeste verandering is te zien volgens medewerkers van zorginstellingen:


 

Opgewektheid

69%

Algeheel gevoel van welbevinden

65%

Beter aanspreekbaar zijn

51%

Meer contact met andere bewoners

41%

Lichamelijk actiever  

 

39%


CareClowns is lid van Deltaplan Dementie omdat wij geloven in het bundelen van krachten om de strijd tegen dementie aan te gaan. Wij bieden mensen met dementie en hun naasten nu al een perspectief door ons te richten op de kwaliteit van leven. Via het Deltaplan Dementie werken wij samen met andere partijen die zich hier op richten. Maar ook dragen we via het Deltaplan graag indirect bij aan onderzoek ter voorkoming en genezing van dementie en aan een dementievriendelijke samenleving.