Bestuur

Het bestuur van de coöperatie Deltaplan Dementie bestaat uit zeven leden. Samen vormen zij een afspiegeling van het dementieveld, met brede kennis en ervaring. Onder leiding van voorzitter Marijke Vos is het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van het Deltaplan Dementie. Daarnaast zet het bestuur zich in om organisaties en financiers aan het plan te verbinden. De leden hebben op persoonlijke titel zitting in het bestuur.

Philip Scheltens, voorzitter

Marco Blom

Mijke Buijs

Frido Kraanen

Radjesh Manna