Bureau

Een flexibel bureau, bestaande uit een kleine vaste formatie en enkele freelancers, ondersteunt het bestuur om het Deltaplan Dementie tot een succes te maken.

Denijs Guijt, directeur
denijs.guijt@deltaplandementie.nl

Ellen van den Beld, secretariaat

Wanda de Wit, communicatie

Monique Schouten, communicatie (tot juli 2018)