Deltaplan Dementie maakt zich hard voor 'Kunst en dementie'

Kunst en cultuur dragen bij aan beleving, zingeving, zelfvertrouwen en welbevinden. Voor ieder mens en dus ook voor mensen met dementie. Het bestuur en de leden van het Deltaplan Dementie kozen het onderwerp 'Kunst en dementie' dan ook als een van de speerpunten voor 2018. Tijdens een themabijeenkomst op 12 april gingen leden met vertegenwoordigers uit zorg, welzin, kunst onderwijs en beleid met elkaar in gesprek over de kansen voor het blijvend integreren van kunst in dementiezorg- en ondersteuning. 

Dit leverde de startnotitie 'Kunst en dementie' op waarin de resultaten zijn verwerkt van een inventarisatie   bij leden die oplossingsrichtingen aanbieden. Het Deltaplan Dementie gaat zich de komende tijd inzetten voor de bijdrage van culturele interventies in dementiezorg. Dat past goed in de visie op dementiezorg waarin kunst een sleutelrol kan vervullen om in contact te blijven met mensen met dementie. Tijdens themabijeenkomsten en het Jaarevent 2018 zal ook aandacht zijn voor 'Kunst en dementie'. 

 

U kunt de startnotitie hier lezen.