Dementie voorkomen en genezen

Om dementie daadwerkelijk te kunnen voorkomen of genezen is wetenschappelijk onderzoek nodig. Onderzoek om de verschillende mechanismen achter de ziekte te begrijpen. Onderzoek naar mogelijke geneesmiddelen en preventieve strategieën. Onderzoek naar mogelijkheden om de ziekte vroeg te signaleren. Nú investeren in onderzoek loont: in de afgelopen jaren zijn wereldwijd belangrijke nieuwe ontwikkelingen in gang gezet, die een versnelling in het onderzoek mogelijk maken.

 

Maar er is ook onderzoek nodig naar een leven mét dementie. Onderzoek naar wat mensen met dementie nog wél kunnen, naar onbegrepen gedrag en naar innovatieve oplossingen om de gevolgen van dementie voor de patiënt en de familie te verlichten.

Samen met de overheid, gezondheidsfondsen, bedrijven en onderzoekers zet het Deltaplan Dementie zich in om zoveel mogelijk excellent onderzoek te realiseren en de Nederlandse onderzoeksinfrastructuur, die op onderdelen tot de wereldtop behoort, verder te versterken.