Dementie.nl

Dementie heeft niet alleen veel impact op het leven van de persoon met dementie, maar ook op de levens van partner, kinderen, familie en vrienden. De belasting voor de omgeving is groot en wordt steeds groter. Speciaal voor mantelzorgers ontwikkelde Alzheimer Nederland daarom het online platform dementie.nl.

 

Op de website vinden zij informatie en praktische tips over het omgaan met dementie. Ook kunnen zij ervaringsverhalen lezen en hun kennis delen met andere mantelzorgers.

 

Naast uitgebreide informatie biedt de website verschillende functionaliteiten om mantelzorgers te ondersteunen:

  • Mantelzorgtest – Met deze test kunnen mantelzorgers in de gaten houden of de zorg voor hun naaste hen niet te zwaar wordt. De test helpt mensen om hulp te zoeken wanneer zij overbelast dreigen te raken.
  • Experts –  Verschillende experts, waaronder een huisarts, casemanager, notaris, zorgexpert, ethicus en pensioenexpert, delen via het platform hun kennis. Mantelzorgers kunnen hen via de website gratis vragen stellen.
  • Online Training veranderend gedrag - Via deze online training leren mantelzorgers beter omgaan met gedrag dat veel voorkomt bij mensen met dementie, zoals agressie en lusteloosheid.

 

 

 

Alzheimer Nederland werkt voor dementie.nl samen met lidorganisaties van het Deltaplan Dementie. In 2017 zijn dit CZ, PGGM&CO, het Trimbos Instituut en We helpen.