Dementievriendelijke samenleving

De weg die mensen met dementie afleggen gaat gepaard met veel onzekerheid en verdriet. Hoe ga je om met een geheugen dat het steeds vaker laat afweten, met een veranderend karakter en met een wereld die steeds verwarrender en bedreigender wordt? En misschien wel de moeilijkste vraag: hoe kan ik ondanks alles een waardig leven blijven leiden? Omgaan met dementie vraagt veel van mensen met dementie en hun omgeving, maar mag nooit een probleem van hen alleen zijn.

Hoe wij als maatschappij omgaan met dementie is een belangrijk vraagstuk. Veruit de meeste mensen willen na de diagnose dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zij gaan er vaak nog alleen op uit, bijvoorbeeld naar de supermarkt voor een boodschap of naar het buurtcentrum. Meestal zonder problemen, maar soms weten zij het even niet meer. Daarom is het belangrijk dat niet alleen hun naaste omgeving, maar ook anderen zich bewust zijn van dementie en hoe zij hiermee kunnen omgaan.

 

Samen Dementievriendeljk

In de brief ‘Samenleven met dementie’ van 7 juli 2015 aan de Tweede Kamer kondigde Staatssecretaris Van Rijn de campagne ‘Samen Dementievriendelijk’ aan. Op maandag 9 mei 2016 gaf van Rijn het startschot voor de vijf jaar durende campagne die tot doel heeft Nederland dementievriendelijker te maken. Hij deed dit op het internationale congres in Amsterdam: “Living well with(out) dementia” dat in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap werd gehouden.

 

De campagne heeft als doel om een beweging tot stand te brengen en kennis over het omgaan met dementie in het dagelijkse leven te vergroten. Daarbij zijn dementievrienden de spil. Centraal staan de volgende doelstellingen:

 

  • Het vergroten van de bewustwording van en inzicht in het perspectief van mensen met dementie en hun mantelzorgers.
  • Registratie van 310.000 ‘Dementievrienden’ door activatie van deze Dementievrienden via kennis en vaardigheden over dementie zodat zij zich op een eigen manier inzetten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

 

De campagne richt zich op het algemeen publiek, bedrijven en gemeenten. Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en Alzheimer Nederland zijn de trekkers van de campagne en werken nauw samen met diverse grote en kleine organisaties en (ervarings)betrokkenen. Tot 2020 is hier door VWS een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Tijdens het congres meldde Van Rijn zich als eerste Nederlander op de nieuwe website www.samendementievriendelijk.nl aan waarbij hij alle Nederlanders opriep dit ook te doen. Veel Nederlanders volgden zijn voorbeeld.

Sinds de lancering van de campagne 'Samen dementievriendelijk' door staatssecretaris Van Rijn hebben zich inmiddels ruim 19.000 mensen als dementievriendelijk aangemeld op www.samendementievriendelijk.nl. 9.000 personen volgden de training 'Omgaan met dementie' en er werden al 50 trainingen op locatie gegeven door speciaal opgeleide trainers.

 

Bedrijven en organisaties
Voor bedrijven en organisaties zijn intussen diverse online branchetrainingen ontwikkeld;  ‘In de winkel’ en ‘Op het gemeentehuis’, 'In de taxi', 'Telefonisch klantcontact' en 'In het vrijwilligerswerk'.  Hiermee kunnen medewerkers binnen betreffende branches uitgerust worden met vaardigheden in de omgang met iemand met dementie. Het is ook mogelijk om door een deskundige trainer op locatie een training te laten verzorgen. 

 

Mooie initatieven

Als gespecialiseerd beveiliger in de retailsector traint MAATbeveiliging haar personeel in het herkennen van en goed omgaan met mensen met dementie. In Amsterdam hebben de eerste beveiligers inmiddels een training afgerond. Daarnaast zijn ook drie interne trainers opgeleid om het geleerde over te brengen aan collega’s. Bij MAATbeveiliging werken in Nederland, Duitsland en België zo’n 800 mensen. 

 

Leefbaar Rotterdam diende einde 2016 een motie in om de medewerkers van de gemeente Rotterdam dementie te leren herkennen en weten hoe zij een gesprek moeten voeren met iemand met dementie. De motie is aangenomen, voorjaar 2017 gaat de training “GOED omgaan met dementie” van start.

 

Heeft uw organisatie interesse om Nederland dementievriendelijker te maken? Neem dan contact via 0800-6002 of info@samendementievriendelijk.nl. Bekijk voor inspiratie ook de filmpjes van Albert Heijn, Connexxion, Apotheek Made en gemeente Amsterdam.

**

 

Dementie.nl

Eind 2015 op de dag van de mantelzorger is Alzheimer Nederland gestart met Dementie.nl, een online platform met informatie en tips voor mantelzorgers, familie en naasten van mensen met dementie. Ook zijn er ervaringsverhalen te lezen en kunnen gebruikers een expert raadplegen en deelnemen aan de gesprekken met lotgenoten op het Forum (voorjaar 2016 gereed). Om de informatie te bewaren en te reageren op artikelen kunnen gebruikers een eigen profiel aanmaken. Tevens is er binnenkort een test, speciaal voor mantelzorgers die de (over)belasting in de gaten houdt. Alzheimer Nederland werkt hierbij, samen met lidorganisaties van het Deltaplan Dementie. In 2015 waren dit CZ en PGGM&CO.