Dementievriendelijke samenleving

De weg die mensen met dementie afleggen gaat gepaard met veel onzekerheid en verdriet. Hoe ga je om met een geheugen dat het steeds vaker laat afweten, met een veranderend karakter en met een wereld die steeds verwarrender en bedreigender wordt? En misschien wel de moeilijkste vraag: hoe kan ik ondanks alles een waardig leven blijven leiden? Omgaan met dementie vraagt veel van mensen met dementie en hun omgeving, maar mag nooit een probleem van hen alleen zijn.

 

Hoe wij als maatschappij omgaan met dementie is een belangrijk vraagstuk. Veruit de meeste mensen willen na de diagnose dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zij gaan er vaak nog alleen op uit, bijvoorbeeld naar de supermarkt voor een boodschap of naar het buurtcentrum. Meestal zonder problemen, maar soms weten zij het even niet meer. Daarom is het belangrijk dat niet alleen hun naaste omgeving, maar ook anderen zich bewust zijn van dementie en hoe zij hiermee kunnen omgaan.

 

Samen dementievriendelijk

In mei 2016 is het vijfjarig programma Samen dementievriendelijk van start gegaan. Het is een initiatief van Alzheimer Nederland, het ministerie van VWS en de pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Het programma heeft als doel om een beweging tot stand te brengen en kennis over het omgaan met dementie in het dagelijkse leven te vergroten. Daarbij zijn dementievrienden de spil. Centraal staan de volgende doelstellingen:

Het vergroten van de bewustwording van en inzicht in het perspectief van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Registratie van 310.000 ‘Dementievrienden’ door activatie van deze Dementievrienden via kennis en vaardigheden over dementie zodat zij zich op een eigen manier inzetten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

 

 

Inmiddels hebben ruim 30.000 mensen  zich aangesloten bij het programma door zich aan te melden op www.samendementievriendelijk.nl.  Meer dan 17.000 hebben een online een training gevolgd over hoe om te gaan met dementie en er werden al 134 trainingen op locatie gegeven door speciaal opgeleide trainers.

 

Bedrijven en organisaties
Voor bedrijven en organisaties zijn intussen diverse online branchetrainingen ontwikkeld;  ‘In de winkel’ en ‘Op het gemeentehuis’, 'In de taxi', 'Aan de telefoon' en 'In het vrijwilligerswerk'.  Een training voor personeel in de thuiszorg is net afgerond en de training Horeca en hospitality is in de maak. Hiermee kunnen medewerkers binnen betreffende branches uitgerust worden met vaardigheden in de omgang met iemand met dementie. Het is ook mogelijk om door een deskundige trainer op locatie een training te laten verzorgen. 

 

 

Heeft uw organisatie interesse om Nederland dementievriendelijker te maken? Neem dan contact via 0800-6002 of info@samendementievriendelijk.nl. Bekijk voor inspiratie ook de filmpjes en de ervaringsverhalen op Samen dementievriendelijk.nl

 


 

Dementie.nl

Dementie heeft niet alleen veel impact op het leven van de persoon met dementie, maar ook op de levens van partner, kinderen, familie en vrienden. De belasting voor de omgeving is groot en wordt steeds groter. Speciaal voor mantelzorgers ontwikkelde Alzheimer Nederland daarom het online platform dementie.nl. Op de website vinden zij informatie en praktische tips over het omgaan met dementie. Ook kunnen zij ervaringsverhalen lezen en hun kennis delen met andere mantelzorgers.

 

Naast uitgebreide informatie biedt de website verschillende functionaliteiten om mantelzorgers te ondersteunen:

  • Mantelzorgtest Met deze test kunnen mantelzorgers in de gaten houden of de zorg voor hun naaste hen niet te zwaar wordt. De test helpt mensen om hulp te zoeken wanneer zij overbelast dreigen te raken.
  • Experts  Verschillende experts, waaronder een huisarts, casemanager, notaris, zorgexpert, ethicus en pensioenexpert, delen via het platform hun kennis. Mantelzorgers kunnen hen via de website gratis vragen stellen.
  • E-learning veranderd gedrag Via deze online training leren mantelzorgers beter omgaan met gedrag dat veel voorkomt bij mensen met dementie, zoals agressie en lusteloosheid.

De directe link naar de training is: https://dementie.nl/online-training

De youtube-link is: https://youtu.be/wX_sgWtZdZ8

 

 

Alzheimer Nederland werkt voor dementie.nl samen met lidorganisaties van het Deltaplan Dementie. In 2017 zijn dit CZ, PGGM&CO, het Trimbos Instituut en We helpen.