Dementievriendelijke samenleving

De weg die mensen met dementie afleggen gaat gepaard met veel onzekerheid en verdriet. Hoe ga je om met een geheugen dat het steeds vaker laat afweten in een wereld die zelf ook steeds verwarrender en bedreigender wordt? Hoe ga je om met veranderend gedrag van je naaste met dementie? En misschien wel de moeilijkste vraag: hoe kan ik ondanks alles een waardig leven blijven leiden? Omgaan met dementie vraagt veel van mensen met dementie en hun omgeving, maar mag nooit een probleem van hen alleen zijn.

Veruit de meeste mensen willen na de diagnose dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zij gaan er vaak nog alleen op uit, bijvoorbeeld naar de supermarkt voor een boodschap of naar de kapper of de tandarts. Meestal gaat dat zonder problemen, maar soms weten zij het even niet meer. Daarom is het belangrijk dat niet alleen mensen uit hun naaste omgeving, maar ook anderen – zoals taxichauffeurs of winkelpersoneel -  dementie kunnen herkennen en weten hoe zij hiermee kunnen omgaan.

 

Samen dementievriendelijk

In mei 2016 is het vijfjarig programma Samen dementievriendelijk van start gegaan. Het is een initiatief van Alzheimer Nederland, het ministerie van VWS en de pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Samen dementievriendelijk biedt de Nederlandse samenleving handvatten om goed om te gaan met dementie. Het doel is om tot 2020 minstens één miljoen mensen te bereiken en ruim 300.000 van hen te bewegen zich op de website www.samendementievriendelijk.nl als ‘dementievriendelijk’ aan te melden. 

 

Nienke van Wezel, projectleider: “Wij willen de komende vijf jaar Nederlanders bewust maken van de impact van dementie. Het helpt als mensen dementie niet alleen weten te herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger”.

 

Bedrijven en organisaties

Voor bedrijven en organisaties zijn intussen diverse online branchetrainingen ontwikkeld;  ‘In de winkel’, ‘Op het gemeentehuis’, 'In de taxi', 'Aan de telefoon', 'In het vrijwilligerswerk', 'In de thuiszorg', 'In de horeca' en 'Bij de kapper'. Een training voor bankpersoneel wordt begin juni 2018 uitgerold. Met behulp van deze trainingen worden medewerkers uitgerust met vaardigheden in de omgang met iemand met dementie. Het is ook mogelijk om door een deskundige trainer op locatie een training te laten verzorgen. 

 

Regiocampagnes

In juni 2017 voerde Samen dementievriendelijk campagne in Brabant en in februari 2018 volgde Limburg met 30 enthousiaste organisaties. Bekijk hier welke organisaties én waarom zij meededen. 

 

100.000!

Op 1 maart 2018 registreerde de 100.000e persoon zich als 'dementievriendelijk' op www.samendementievriendelijk.nl. Er is al meer dan 55.000 keer een online training gevolgd over hoe om te gaan met dementie. Daarnaast werden al ruim 175 trainingen op locatie gegeven door speciaal opgeleide trainers. Veel aandacht voor Samen dementievriendelijk is er ook via social media. Zo heeft het programma al meer dan 16.000 volgers op Facebook!

 

Heeft uw organisatie interesse om ook dementievriendelijk te worden en Nederland dementievriendelijker te maken? Neem dan contact via 0800-6002 of info@samendementievriendelijk.nl. Bekijk voor inspiratie ook de filmpjes en de ervaringsverhalen op www.samendementievriendelijk.nl

 

Voor in de agenda

11 juni: Publicatie nieuwe online training 'Bij de bank'

18 juni: Start regiocampagne 'Samen maken we Overijssel dementievriendelijk'

27 augustus: Start van landelijke campagne met nieuwe commercial

19 november: Landelijke TV-campagne


Dementie.nl

Speciaal voor mantelzorgers ontwikkelde Alzheimer Nederland het online platform dementie.nl. Op de website vinden zij informatie en praktische tips over het omgaan met dementie.