Inspirerend Jaarevent Deltaplan Dementie biedt hoop

16 november 2017
Datum bijeenkomst: 
13 november 2017

We zijn op de goede weg! Deze hoopvolle boodschap kregen de ruim vijfhonderdvijftig bezoekers mee tijdens het Jaarevent Deltaplan Dementie op 13 november jl. in het Utrechtse Beatrix Theater. Er is steeds meer inzicht in de oorzaken van dementie, waardoor het steeds beter lukt de ziekte te behandelen of zelfs te voorkomen. Tegelijkertijd kunnen we nu al veel doen om mensen met dementie een waardig en betekenisvol leven te bieden.

Prof. dr. Philip Scheltens, directeur van het VUmc Alzheimercentrum, is hoopvol: de eerste resultaten op het gebied van onderzoek naar middelen die de ziekte van Alzheimer zouden kunnen vertragen of stoppen, worden geboekt. Ook kunnen we dementie in een steeds eerder stadium vaststellen, zodat er zo vroeg mogelijk kan worden gestart met een behandeling. Scheltens’ verwachting is dat Alzheimer in de nabije toekomst kan worden vastgesteld in het bloed, wat vormen van screening mogelijk maakt omdat belastende ruggenprikken en scans dan minder nodig zullen zijn.

 

Waardig leven

Prof. mr. dr. Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie, gaat in op de sociale benadering van dementie. ‘Mensen met dementie willen na de diagnose niets liever dan de draad van het gewone leven weer oppakken en er samen met hun dierbaren het beste van maken.’ En dat kan, stelt The. ‘We moeten mensen met dementie als ‘volwaardig’ blijven zien en meer oog hebben voor psychologische en sociale ondersteuning. Dit maakt het omgaan met dementie in het dagelijks leven draaglijker en betekenisvoller. Het leed van dementie kan niet worden voorkomen, maar wel worden verzacht door goede ondersteuning’, is de afsluitende boodschap van The aan de zaal.

 

Verbeelding

Tijdens de videoboodschap van theatermaakster Adelheid Roosen is het muisstil in de zaal. Op geheel eigen wijze vertelt zij over haar moeder, die Alzheimer had. ‘Ik zag haar niet verdwijnen, maar juist tevoorschijn komen.’ Volgens Roosen gaat het om verbeelding. In die verbeelding geef je de relatie tussen jezelf en je naaste met dementie opnieuw vorm. Dit doe je door niet te corrigeren en niet te ontkennen, maar juist door mee te bewegen en zo in contact te blijven. En door te spelen, als Alice in Wonderland. ‘Mijn moeder werd het mooiste, puurste en meest spontane kind dat ik kende’, aldus Roosen.

 

We doen het samen

Drie interactieve programma’s over onderzoek, dementiezorg en de dementievriendelijke samenleving én maar liefst 33 workshops, verzorgd door de leden van het Deltaplan Dementie, maken het programma compleet. Tussendoor is er tijd om met elkaar in gesprek te gaan tijdens een bezoek aan de informatiemarkt, ook verzorgd door de lidorganisaties. Want dat is waar het om gaat binnen het Deltaplan Dementie: samen werken aan een oplossing voor dementie, aan dementiezorg op maat en aan een maatschappij waarin mensen met dementie en hun naasten volwaardig kunnen blijven meedoen. De belangrijkste boodschap van dit Jaarevent? De oplossing komt dichterbij. Vooral nu steeds meer partijen zich aansluiten om een betere toekomst te realiseren voor mensen met dementie en hun naasten.