Oproep voor projectideeën

21 maart 2017

 

Het Deltaplan Dementie nodigt onderzoekers namens haar lidorganisaties Alzheimer Nederland en ZonMw uit voor het aanleveren van projectideeën op een tweetal thema’s:

 

  1. Vanuit Alzheimer Nederland en HealthHolland is budget beschikbaar voor publiek-private samenwerkingen die gericht zijn op het ontwikkelen van innovaties om de levens van mensen met dementie en/of hun mantelzorgers te verbeteren.
  2. ZonMw heeft een subsidieoproep opengesteld over verstandelijk beperkte ouderen met (beginnende) dementie.

Voor het ontwikkelen van innovaties (1) is in 2017 een bedrag van € 320.000 beschikbaar, afkomstig uit de PPS-regeling (voorheen TKI-toeslag) van het ministerie van Economische Zaken. Het geld wordt als co-financiering beschikbaar gesteld voor samenwerkingen tussen bedrijven en academisch onderzoekers. Aanvragen komen in aanmerking voor financiering als ze:

 

  • voldoen aan de eisen van de PPS-regeling
  • aannemelijk kunnen maken dat ze (op termijn) tot tastbare verbeteringen leiden voor mensen met dementie en/of hun mantelzorgers.
  • duidelijk kunnen maken dat het een solide samenwerking betreft tussen wetenschappers en bedrijven.

 

In dit programma wordt met een (korte) vooraanmelding gewerkt; deze dient half april binnen te zijn. Meer informatie kunt u vinden op www.alzheimer-nederland.nl/pps of via Minke Kooistra, medewerker wetenschappelijk onderzoek: m.kooistra@alzheimer-nederland.nl.

 

De subsidieoproep over verstandelijk beperkte ouderen met (beginnende) dementie (2) beoogt in 2 stappen te komen tot een multidisciplinair netwerk of samenwerkingsverband dat kennis over de doelgroep gaat bundelen, verspreiden en toepassen. Deze oproep loopt vooruit op het nieuw te ontwikkelen ZonMw-programma Langdurige Zorg.

 

Het project zal bestaan uit 2 fasen: een startsubsidie en een hoofdfase. De startsubsidie kan worden aangevraagd door een kernteam van deskundige en relevante partijen en is erop gericht een multidisciplinair netwerk of samenwerkingsverband op te bouwen. Het geformeerde netwerk kan, na afronding van de startsubsidie, een subsidieaanvraag indienen voor de hoofdfase, waarin kennis rond verstandelijk beperkte ouderen met (beginnende) dementie wordt gebundeld, verspreid en toegepast. Met als doel tijdige signalering, en daarop aansluitend betere zorg en ondersteuning voor de doelgroep. 

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 11 mei 2017 om 14:00 uur.

 

Meer informatie vindt u in de subsidieoproep van ZonMw. Voor vragen kunt u mailen naar gewoonbijzonder@zonmw.nl.