Themabijeenkomst Postdiagnostische zorg voor mensen met dementie (uitgesteld)

29 maart 2020
Datum bijeenkomst: 
12 mei 2020

Vanuit het Alzheimercentrum Erasmus MC en zorgorganisatie Laurens is het de ervaring dat de diagnose dementie in de geheugenpolikliniek niet goed aansluit op de zorg na de diagnose. De zeer intensieve periode van diagnostiek wordt vaak opgevolgd door een periode waarin mensen met dementie en hun mantelzorger weinig informatie en zorg ontvangen. 

Deze themabijeenkomst, oorspronkelijk gepland op 12 mei 2020, is uitgesteld. Zodra er een nieuwe datum voor de bijeenkomst bekend is, plaatsen wij die op onze website.

 

Postdiagnostische zorg 

In deze themabijeenkomst vertelt het Alzheimercentrum Erasmus MC en zorgorganisatie Laurens u over twee alternatieve vormen van postdiagnostische zorg: psychoeducatie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, en een gepersonaliseerde behandeling van gedragsproblemen in de thuissituatie. Beide programma’s sluiten direct aan op de diagnostische fase. Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere hoe financier je postdiagnostische zorg, en hoe zorg je voor borging? En: bij wie ligt deze zorg primair?

 

In deze workshop wordt informatie gegeven over twee ZonMw Memorabel studies, Beter Thuis met Dementie en de BEAT-IT studie. De achtergrond en resultaten van deze studies worden besproken, en er zal gevraagd worden om input van alle aanwezigen wanneer het gaat om de vraag: hoe financier je zo’n programma, en bij wie ligt deze zorg. 

 

De themabijeenkomst wordt voorgezeten door Betty Birkenhäger, specialist ouderengeneeskunde bij Laurens, Janne Papma en Willem Eikelboom, onderzoekers in het Alzheimercentrum Erasmus MC. 

 

Deze themabijenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Alzheimercentrum Erasmus MC en zorgorganisatie Laurens 

Aanmelden: volgt na bekendmaking datum