VUmc als eerste UMC lid van het Deltaplan Dementie

18 oktober 2014

Op 10 oktober ondertekende Wouter Bos, voorzitter raad van bestuur VUmc, het lidmaatschap Coöperatie Deltaplan Dementie. VUmc is hiermee het eerste Universitair Medisch Centrum dat zich officieel aansluit bij de doelstellingen van het Deltaplan Dementie.

Het VUmc is overtuigd van de noodzaak voor een dementievriendelijke maatschappij, waarin aandacht is voor zowel de patiënten van nu als patiënten van morgen. Zo is het VUmc Alzheimercentrum één van de initiatiefnemers van het Deltaplan Dementie. Niet alleen wordt er in het VUmc dagelijks hard gewerkt aan de allerbeste zorg voor patiënten, ook vindt er hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek plaats gericht op het mogelijk maken van een betere behandeling en genezing en uiteindelijk het voorkómen van dementie.

 

Met dit lidmaatschap onderschrijft VUmc het belang van het Deltaplan Dementie en geeft het een signaal af naar de andere umc’s om zich ook aan te sluiten. Het Deltaplan Dementie is een netwerkorganisatie, juridisch vormgegeven als een coöperatie. De coöperatie heeft geen winstoogmerk en keert geen winst uit. Het is een multi-stakeholdersplatform om de doelen van het Deltaplan Dementie te verwezenlijken.

 

Denijs Guijt, directeur van het Deltaplan Dementie is blij met deze stap. “Het is heel krachtig dat niet alleen door het Alzheimercentrum maar nu ook door het VUmc de ambitie van het Deltaplan Dementie wordt onderschreven. Hopelijk doet goed voorbeeld volgen.”

 

Op de foto: Wouter Bos (voorzitter raad van bestuur VUmc), Denijs Guijt (directeur Deltaplan Dementie) en Wiesje van der Flier (hoofd onderzoek VU Alzheimercentrum)