"We bieden hulp aan mensen met dementie, hun familieleden en partners én aan professionals in de zorg"

Hulp bij Dementie (Limburg) staat mensen met dementie en hun naasten die thuis wonen bij. We doen dat met regionale partners uit de formele en informele zorg. Met onze inzet sturen we op het zo lang mogelijk behouden van eigen regie en helpen we als het niet meer gaat. Met de inzet van casemanagers ondersteunen we passende en praktische oplossingen, in het verlengde van de vraag en mogelijkheden thuis. Afstemming tussen alle betrokkenen maakt dat op een verantwoorde manier mogelijk en verhoogt  de kwaliteit van leven.