Leden

Het Deltaplan Dementie wilde verschil maken voor mensen met dementie en hun families onder het motto ‘Alleen samen keren we het tij’. Daarmee lag het accent sterk op samenwerking. In de programma’s is daar invulling aan gegeven. Zo werkten gemiddeld bij elk onderzoek 4 organisaties samen, is (regionale) samenwerking in de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie sterk verbeterd en hebben tientallen gemeentes en bedrijven meegewerkt om Nederland dementievriendelijker te maken.

Grote en kleine organisaties afkomstig uit ondermeer zorg, onderwijs, wetenschap en zakelijke dienstverlening hebben aan het Deltaplan Dementie hun steentje bijgedragen, ieder vanuit de eigen betrokkenheid, expertise en achtergrond. Samen vormen wij de coöperatie Deltaplan Dementie.

Het Deltaplan Dementie was zo een netwerkorganisatie waarbinnen de leden gezamenlijk en met veel ambitie, kennis en inspiratie invulling gaven aan het plan. Samen zochten zij naar oplossingen voor dementie, samen verbeterden zij de zorg voor mensen met dementie en samen bouwden zij aan een dementievriendelijk Nederland.

 

Met de afronding van het Deltaplan Dementie is per 31 december 2020 de coöperatie ontbonden. Hieronder vindt u een overzicht van de organisaties die lid van het Deltaplan Dementie zijn geweest.