‘Iedereen moet kunnen meedoen aan culturele activiteiten, ook mensen met dementie’

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunt het LKCA professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie.

 

Aanbod afstemmen
Kunst en cultuur zijn waardevol voor mensen. Daarom is het belangrijk dat iedereen kan meedoen en dat alle verschillende cultuuruitingen van mensen gezien én gewaardeerd worden. Maar de realiteit is anders: niet iedereen kan meedoen, niet iedereen beleeft plezier aan kunst en cultuur of herkent zich erin. 

 

Onze samenleving is veranderd en verandert nog steeds: de bevolking vergrijst en is steeds diverser. Cultuurparticipatie moet daarop inspelen. Het LKCA zorgt ervoor dat aanbieders de kennis hebben om hun aanbod af te stemmen op de behoefte van deelnemers. Door samen te werken met andere sectoren proberen we zo veel mogelijk mensen te bereiken.

 

Mensen met dementie
Er zijn al veel kunstprojecten ontwikkeld voor mensen met dementie. Kunst, met name muziek, spreekt diepere gevoelslagen aan en roept herinneringen op bij mensen met dementie of Alzheimer. Het reactiveert hen en zorgt voor een geluksbeleving. 
 

Het LKCA laat graag zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van kunst en dementie, én wil kunst-en cultuurprofessionals toerusten om te werken met deze groep mensen.