Waarom een deltaplan

Dementie heeft vele gezichten. Het Deltaplan Dementie bundelt de krachten van betrokken organisaties voor mensen met dementie. Samenwerking is het sleutelwoord. Samen bouwen we aan een dementievriendelijk Nederland. Samen werken we aan betere dementiezorg. Samen doen we onderzoek om dementie te voorkomen en misschien wel te genezen. Het Deltaplan Dementie is een ledenorganisatie in de vorm van een coöperatie. Samen staan we sterk.

En dat is hard nodig. Door de dubbele vergrijzing (het aantal ouderen stijgt én we worden steeds ouder) stijgt het aantal mensen met dementie de komende jaren fors. Nu al zijn dat er zo’n 270.000 en elk jaar komen er zo’n 13.000 mensen met dementie bij.

 

Doorbraken

Dementie trekt een zware wissel op het leven van de mensen en hun families. En door de sterke groei van het aantal mensen met dementie komen daarnaast ook de gezondheidszorg en de samenleving als geheel in toenemende mate onder druk te staan. Hoe kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk hun waardigheid en zelfstandigheid behouden en mee blijven doen? Hoe organiseren we de zorg en ondersteunen we de familie zo dat mensen met dementie op een goede en veilige manier thuis kunnen blijven wonen? Hoe houden we de zorg betaalbaar en bieden we het hoofd aan een krimpende arbeidsmarkt? Hoe kunnen we doorbraken forceren om dementie te voorkomen, te behandelen of te genezen?

 

Het Deltaplan Dementie is ontstaan vanuit de overtuiging dat er op al deze terreinen nog werelden te winnen zijn. Door als bedrijfsleven, wetenschap, patiëntenorganisaties, overheid, aanbieders van zorg en welzijn, gemeenten, verzekeraars, onderwijsinstellingen en fondsen de handen ineen te slaan, maken we het verschil. Samen keren we het tij.

 

De drie pijlers van het Deltaplan Dementie

Het Deltaplan Dementie steunt op drie pijlers: 

 

 

De uitvoering van programma’s en activiteiten binnen de pijlers doet het Deltaplan Dementie niet zelf maar is steeds in handen van de deskundige organisaties. Leden van het Deltaplan Dementie worden waar mogelijk betrokken. Een overzicht van de leden vindt u hier.

 

Download hier de informatie-pdf over het Deltaplan Dementie.

Onze animatie 'Het Deltaplan in 1.5 minuut' vindt u bovenin rechts op deze webpagina.