Home

Anneke Wienema: ‘Mantelzorgers verdienen meer respect en ondersteuning voor de zware zorg voor een naaste met dementie’

15 januari 2019
De Nederlandse bevolking vergrijst, met name in plattelandsregio’s. Daardoor neemt ook het aantal mensen met dementie toe. Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord werkt aan goede zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten in Noord-Kennemerland, West-Friesland en de Kop van Noord-... Verder lezen →