Op Wereld Alzheimer Dag lancering nieuwe website zorgstandaarddementie.nl

Gepubliceerd door Redactie op

Informatie, tools en goede voorbeelden om te kunnen voldoen aan de aanbevelingen uit de nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020. Dementiezorg voor Elkaar introduceert vandaag, Wereld Alzheimer Dag, de website zorgstandaarddementie.nl met kennisdossiers gebaseerd op die nieuwe Zorgstandaard. De kennisdossiers zijn bedoeld voor professionals in zorg en welzijn die zorg en ondersteuning verlenen aan mensen met dementie en hun naasten.

Hoe?

De Zorgstandaard Dementie beschrijft wat goede dementiezorg en -ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten. De nieuwe website met de kennisdossiers geeft aan hoe je dat kunt doen. De kennisdossiers volgen de 5 fasen van het dementietraject uit de Zorgstandaard: niet-pluisfase, de diagnose, leven met dementie (ondersteuning en zorg) en de stervens- en nazorgfase. Ook komen de 4 randvoorwaarden uitgebreid aan bod: proactieve zorgplanning, integraal zorgleefplan, casemanagement en geïntegreerde netwerkzorg. Elk onderdeel besteedt verder specifiek aandacht aan jonge mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking en dementie en mensen met een migratieachtergrond met dementie. 

Bronnen

De verzamelde kennis is afkomstig uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel van ZonMw, het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar en andere kennisbronnen. Inhoudelijk adviseurs van Dementiezorg voor Elkaar hebben de kennisdossiers samengesteld en de inhoud daarvan afgestemd met zorg- en welzijnsprofessionals in de praktijk. 

Dementienetwerken

Verschillende regionale dementienetwerken werken op dit moment mee aan de proefimplementatie van de Zorgstandaard Dementie 2020. Op basis daarvan verschijnt dit najaar nog een stappenplan voor introductie van de Zorgstandaard specifiek voor dementienetwerken. 

De kennisdossiers zijn te vinden op https://zorgstandaarddementie.nl/

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *