Pauline Meurs: ‘Dementie kunnen we alleen oplossen door kennis en mensen bij elkaar te brengen’

Gepubliceerd door Maria op

De ambities van Prof. Dr. Pauline Meurs, voorzitter van Deltaplan Dementie, zijn groot. Ze wenst dat mensen zich gaan beseffen dat dementie geen ouderdomskwaal is, maar een ziekte, die we in zijn huidige vorm met gegarandeerd goede zorg moeten inbedden. Daarnaast beoogt Meurs met de vernieuwende en uitdagende samenwerkingsvorm van het Deltaplan Dementie een aantrekkingskracht op politiek, bedrijfsleven en zorg. ‘Het gevoel lid te willen zijn van Deltaplan Dementie, daar ga ik voor.’

Net als zovelen heeft Pauline Meurs in haar nabije omgeving te maken met dementie. Haar zwager lijdt aan een zeldzame vorm, die zich vlak voor zijn zestigste openbaarde. ‘Het is vreselijk om mee te maken, maar ik zie ook hoe met regelmatige controles, veel liefde, goede zorg en ondersteuning de levenskwaliteit op een zo hoog mogelijk peil gehouden wordt. Het is mooi om te zien dat door de steun van partner, kinderen en de omgeving de diagnose van dementie iets makkelijker te accepteren is. Al blijft het ellendig.’

Ze hoopt dat het Deltaplan Dementie bereikt dat het heersende idee niet langer is, dat je je neer moet leggen bij dementie. ‘We willen laten zien dat het de moeite waard is om je in te spannen, om te kijken of je de ziekte kunt voorkomen en vertragen. En hoe je, als de ziekte er is, de kwaliteit van leven zo goed mogelijk maakt.’

Van praktijk naar onderzoek

Het zijn juist die persoonlijke ervaringen van mensen met dementie, hun mantelzorgers en verzorgers, die aanknopingspunten geven voor nieuwe vragen bij wetenschappers en onderzoekers, gelooft Meurs. De kracht van het Deltaplan Dementie is dan ook de bundeling van krachten en werkvelden. ‘De interactie tussen patiënten, hun mantelzorgers en onderzoekers, is heel belangrijk voor het stellen van de juiste onderzoeksvragen. Dat heb ik regelmatig gezien bij de onderzoeken van ZonMw. Ervaringen uit de praktijk vertellen vaak veel over het verloop van de ziekte, waaruit onderzoeksvragen te destilleren zijn. Wat zegt bepaald gedrag over de werking van de hersenen?’

Meurs hoopt daarom dat nog meer organisaties, zoals verzekeraars, Alzheimercentra, verpleeghuizen en bedrijven de samenwerking met Deltaplan Dementie aangaan. ‘Daar zit impliciet heel veel kennis, waarvan we kunnen tappen. Dementie is zo’n groot maatschappelijk vraagstuk, dat kunnen we alleen oplossen door kennis en mensen bij elkaar te brengen. We moeten aan alle draden tegelijk trekken om de ziekte te begrijpen en uit te bannen, daarvan ben ik overtuigd.’

Return on investment

Het samenbrengen van al die verschillende draden begon met bij de initiatiefnemers van Deltaplan Dementie: Alzheimer Nederland, VUmc Alzheimercentrum, ZonMw en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Inmiddels zijn er leden en partners bij gekomen, zoals Achmea, Rabobank Nederland, Philips, CZ, PGGM, Nutricia en Vilans. Meurs beoogt dat potentiële leden en partners zich aangetrokken voelen door de coöperatievorm, die meer impliceert dan enkel geld bijdragen. ‘Het gevoel lid te willen zijn van Deltaplan Dementie, daar ga ik voor. Als partner draag je niet alleen bij aan een groot maatschappelijk vraagstuk, maar investeer je ook in een thematiek die belangrijk is voor komende generaties. Het gaat om de gezondheid van je kinderen. De zakelijke kant is, dat je door mee te doen, kennis en ervaring krijgt van andere partners. Zo geeft meedoen aan Deltaplan Dementie een return on investment.’

Memorabel

Meurs kijkt tevreden terug op de afgelopen tijd en is er trots op dat de plannen van Deltaplan Dementie nu vorm hebben gekregen. ‘Sinds de oprichting in 2013 hebben we hard gewerkt om al onze schaapjes op het droge te krijgen. Nu zijn we klaar voor de start. Het onderzoeksprogramma Memorabel heeft een aantal zeer mooie onderzoeksvoorstellen opgeleverd. Ik hoop dat we in de komende periode energie kunnen steken in initiatieven rond praktijkverbetering en de dementievriendelijke samenleving.’

Foto: Michiel de Ruiter

Lees ook:

interview met Gea Broekema, Alzheimer Nederland

interview met Rien Nagel, lid raad van bestuur Rabobank. Waarom Rabobank lid werd van het Deltaplan Dementie

interview met Jan Vuister, directeur Geriant en bestuurslid Deltaplan Dementie

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *