Pharos sluit zich aan bij het Deltaplan Dementie Patricia Can: “Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen, daar gaan we voor”

Gepubliceerd door Maria op

Het expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos is sinds december 2015 lid van het Deltaplan Dementie. Op 1 maart jl. tekende adjunct-directeur Patricia Can de samenwerkingsovereenkomst in het bijzijn van Denijs Guijt, directeur van het Deltaplan Dementie.  Pharos zet haar kennis en expertise in om de grote gezondheidsverschillen terug te dringen en de toegankelijkheid en kwaliteit van (gezondheids)zorg voor laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen te vergroten. Daarnaast biedt Pharos hulp bij de ontwikkeling van toegankelijke en begrijpelijke informatievoorziening, omdat de nu beschikbare informatie vaak niet geschikt is voor laagopgeleiden en laaggeletterden.

Bespreekbaar maken

In Nederland hebben ruim 260.000 mensen dementie. Ruim 10% van het aantal mensen met dementie is migrant. Dit aantal stijgt bovendien ruim twee keer zo snel als het aantal autochtonen met dementie. Veel migranten weten weinig tot niks over dementie en hebben moeite om de beschikbare informatie te bergrijpen. Ook rust er een taboe op de ziekte en dit zorgt voor extra verdriet en grotere risico’s op overbelasting van mantelzorgers. Daarom helpt Pharos zorgprofessionals bij het verlenen van goede zorg aan kwetsbare groepen, zoals migranten, laagopgeleiden en vluchtelingen. Ze doet dit door zorgprofessionals te ondersteunen met kennis en expertise over het beter bereiken van deze mensen, het toegankelijker maken van informatie en het bespreekbaar maken van dementie. Daarnaast krijgen ze hulp bij het herkennen van mensen die laaggeletterd zijn en beperkte gezondheidsvaardigheden hebben.

Kwaliteit van zorg voor iedereen

De uitgangspunten van Pharos sluiten naadloos aan bij de pijlers van het Deltaplan Dementie. Pharos wil de issues, die in de zorg voor hun doelgroepen van belang zijn, voor het voetlicht brengen. Ook wil het expertisecentrum bijdragen aan de vergroting van deelname van migranten en laagopgeleide mensen aan onderzoeken naar kwaliteit van zorg en ander wetenschappelijk onderzoek naar dementie. “Het Deltaplan Dementie is een breed en divers netwerk, waarin wij voor de andere leden een voor hen vaak nieuw en onbekend facet inbrengen. Door onze krachten te bundelen kunnen we meer verbeteringen realiseren op het gebied van dementiezorg”, aldus Patricia Can, adjunct-directeur bij Pharos. “Een goed begrip van wat dementie betekent en hoe de ziekte wordt beleefd is voor elke betrokkene van belang. Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen, daar gaan we voor.”  

Lees ook:

interview met Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie Radboud Alzheimercentrum Nijmegen

interview met Henk Smid, directeur ZonMw

interview met John van Swieten, neuroloog en hoogleraar genetica

interview met Marijke Vos, voorzitter Deltaplan Dementie

interview met Erik-Jan Wilhelm, directeur Care Zorginkoop Zilveren Kruis (Achmea)

interview met Johan Lettink, TinZ

interview met Else Bos, PGGM

interview met Ruud Dirkse, directeur DAZ

interview met Jan Vuister, directeur Geriant

interview met Gea Broekema, directeur Alzheimer Nederland

interview met Pauline Meurs, oud-voorzitter Deltaplan Dementie

interview met Rien Nagel, lid raad van bestuur Rabobank

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *