Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen

Gepubliceerd door Maria op

Pharos – Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Gezondheid en kwaliteit van gezondheid voor iedereen

Pharos zet haar expertise in bij het vergroten van de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en het versterken van de regie over eigen gezondheid. Daarnaast verbinden we partijen binnen de zorg en preventie en stimuleert een samenhangende duurzame aanpak van gezondheidsverschillen. Pharos ontwikkelt onder andere methodieken, interventies en voorlichtingsmateriaal waar zorgprofessionals direct mee aan de slag kunnen. Zodat hun zorgaanbod ook aansluit bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden, laaggeletterden, migranten en vluchtelingen.

Dementie onbekend of taboe onder migranten

Een van de aandachtspunten van Pharos is dementie. Door de stijging van de levensverwachting en vergrijzing onder oudere migranten, wordt dementie onder deze groep mensen een steeds urgenter probleem. Voor vele migranten en mantelzorgers is dementie een relatief onbekend verschijnsel. De symptomen worden nogal eens gezien als een bijverschijnsel van het ouder worden of als ‘gekte’. Professionele hulp wordt daarom vaak te laat wordt ingeschakeld. Met als gevolg dat de zorgvrager niet de zorg krijgt die nodig is en mantelzorgers overbelast raken.

Vroegtijdig signaleren en begrijpelijke voorlichting

Met het programma ‘Ouderen en Gezondheid’ stimuleert Pharos dat formele en informele zorgverleners in staat zijn om dementie bij laagopgeleide migranten ouderen vroegtijdig te signaleren. En hen vervolgens passende informatie, zorg en begeleiding te bieden. Daarnaast begeleidt, traint en adviseert Pharos organisaties die te maken hebben met mensen met dementie en hun mantelzorgers met het ontwikkelen of aanpassen van begrijpelijk en passend (online) voorlichtingsmateriaal.

Samen oplossingen vinden

Pharos is een van de partners in het Deltaplan Dementie. Samen met alle leden van het Deltaplan spannen wij ons in om antwoorden en oplossingen te vinden voor dementie, de zorg voor mensen met dementie te verbeteren én dementievriendelijk samen te leven.

Naar de website

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *