Rabobank steunt het Deltaplan

Gepubliceerd door Maria op

Afgelopen 11 september ondertekende Rien Nagel, lid raad van bestuur Rabobank, in Utrecht het lidmaatschap Coöperatie Deltaplan Dementie. Deltaplan Dementie is zeer verheugd over de aansluiting van Rabobank.

Met haar lidmaatschap levert de Rabobank een waardevolle bijdrage aan de missie van Deltaplan Dementie. De bank en Deltaplan Dementie vinden elkaar in de waarde die zij hechten aan het bijdragen aan een dementievriendelijker samenleving. Rien Nagel: ‘Als bank zien wij dat het groeiend aantal mensen met dementie een enorme impact heeft op de samenleving. Niet alleen voor de persoon in kwestie, maar ook voor zijn familie en sociale omgeving. Als coöperatieve bank voelen wij een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een dementievriendelijke samenleving. Eerst en vooral door onze dienstverlening beter in te richten op klanten met dementie. Zowel in de richting van particuliere klanten zelf, maar ook als toonaangevende bank voor veel zorgaanbieders. Door een terugtredende overheid zullen mensen de zorg voor een dementerende steeds meer in eigen kring moeten oplossen. Dat is op zich al een enorme opgave. Wij denken dat het belangrijk is dat mensen op financieel gebied zoveel mogelijk worden ontzorgd; waar de bank daarin kan helpen doen we dat.’

Dementie herkennen

Ook steunt de Rabobank diverse projecten en initiatieven ter bescherming en ondersteuning van kwetsbaren in de maatschappij. Nagel: ‘De Rabobank vindt het belangrijk om klanten met dementie op passende wijze te kunnen helpen. Daarom leert de bank haar medewerkers om dementie te herkennen en hoe ze hier vervolgens mee om moeten gaan. We hebben een ‘stappenplan’ voor medewerkers om mogelijke wilsonbekwaamheid te herkennen. Voor het omgaan met dementie geeft het concept Samen Bankieren handvatten. En op dat gebied komt binnenkort een opleiding voor bankmedewerkers beschikbaar.’

Lef tonen

Nagel gelooft dat het van belang is om het gesprek over dementie aan te gaan. ‘De Commissie Ethiek van de Rabobank heeft recent ook gesproken over dit onderwerp en de dilemma’s waarvoor je als bank kunt komen te staan. Daaruit is het advies gekomen dat we proactief optreden bij signalen of vermoedens van financiële uitbuiting. Ook al lopen we daarmee het risico om hierover verwijten te krijgen, over bijvoorbeeld het schenden van de privacy, we tonen in deze situatie liever lef dan dat dat we niets doen.’

Lees ook:

interview met Pauline Meurs, voorzitter Deltaplan Dementie

interview met Gea Broekema, Alzheimer Nederland

interview met Jan Vuister, directeur Geriant en bestuurslid Deltaplan Dementie

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *