“De mens staat centraal, niet de ziekte. We spreken mensen aan op hun gezondheid en dat wat ze nog kunnen: we versterken mogelijkheden.”

Gepubliceerd door Maria op

Santé Partners/Vitras/STMR ondersteunt de mantelzorger(s) of het netwerk rondom mensen met dementie in het zorgen voor zichzelf en de ander. We gaan daarbij uit van de kracht en de mogelijkheden die beiden hebben en richten ons op een zinvol leven en waardevolle relaties.
 

Hoe doen we dat?

Zorgen voor een mens met dementie is zwaar, zowel op sociaal, fysiek als emotioneel vlak. Niet alleen het leven van de persoon met dementie verandert, ook die van de omgeving. Rollen in relaties veranderen.
We ondersteunen mantelzorgers en mensen met dementie vanuit de zes pijlers van positieve gezondheid.

  • Zelfstandigheid in dagelijkse activiteiten
  • Aandacht voor communiceren en samen leuke dingen doen
  • Balans vinden in verschillende rollen en beschikbare tijd – fit blijven
  • Zingeving en acceptatie
  • Veerkracht versterken, eigen regie behouden en cognitief functioneren
  • Aandacht voor fysiek functioneren
     

Co-creatie 

Onze professionals zijn deskundig en vakbekwaam. Zij werken vanuit passie en betrokkenheid, in verbinding met de ander. Zij kennen het grillige verloop van dementie en zijn in staat om op het juiste moment de juiste ondersteuning te bieden. In dialoog met de mantelzorger en de persoon met dementie anticiperen zij op dat wat nodig is.

Samenwerking

Vanuit de brede benadering van positieve gezondheid is samenwerking vanzelfsprekend. We focussen ons niet op het probleem maar op oplossingen in de vorm van een nieuw perspectief: een systeem van multidisciplinaire samenwerking waarin eigen regie en zingeving een belangrijke plaats innemen.

Naar de website

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *