“Steeds meer aandacht voor de sociale benadering van mensen met dementie naast de aandacht voor medisch onderzoek; dáárom is het lidmaatschap aan het Deltaplan Dementie belangrijk voor het RCOAK”

Gepubliceerd door Maria op

Stichting RCOAK

Stichting RCOAK (een afkorting van de statutaire naam Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een zelfstandig, niet-kerkelijk, privaat vermogensfonds dat een breed scala van projecten financieel ondersteunt. Het verbindende element bij al deze projecten is de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen. Landelijk uitsluitend ouderen, binnen Amsterdam horen ook dak- en thuislozen, mensen in achterstandsposities tot onze doelgroep. 

Hart van de doelgroep

Ouderen met dementie zijn bij uitstek een kwetsbare groep. Wij zien hen dan ook als ‘het hart van onze doelgroep’ en steunen graag projecten die het leven voor hen prettiger maken, het leven zin en betekenis geven. Dat zijn vaak projecten die erop gericht zijn ouderen met dementie weer  te laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer met inzet van kunst of met activiteiten gericht op ‘echte’ ontmoetingen en onderling contact. Of projecten die gericht zijn op ondersteuning van de mantelzorger zodat ouderen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen. Ook projecten met een intergenerationeel karakter zijn welkom een aanvraag voor een donatie in te dienen. 

Naar de website

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *